Situation Malmö

1 av 28 hushåll i sysselsättningsprojekt får jobb

1 av 28 hushåll i sysselsättningsprojekt får jobb
oktober 22
08:56 2015

Av de 28 hushåll som uppbar försörjningsstöd och deltog i projektet ”Hela Familjen Almgården” så fick endast ett av dessa hushåll arbete och det var ett jobb där arbetsgivaren fick ekonomisk ersättning för att anställa.

”Hela Familjen Almgården” är ett socialt projekt vars syfte är att förbättra uppväxtvillkoren för barn på Almgården genom ökat stöd till föräldrar att komma i sysselsättning samt genom stärkt tvärsektoriellt samarbete mellan Individ och familj, skola och fritid. Projektets kostnader är cirka 9 miljoner kr under fem år, och de långsiktiga besparingarna ligger först och främst i minskade kostnader i försörjningsstödet. Projektet finansieras av Malmö stads sociala investeringsfond.

När projektet planerades i juli 2012 så bodde 35 familjer på Almgården som uppbar försörjningsstöd, 28 av dessa omfattades av projektet. Av dessa 28 hushåll har 8 slutat uppbära försörjningsstöd, men endast ett hushåll har slutat få försörjningsstöd på grund av att någon fått arbete. Två hushåll har slutat få försörjningsstöd på grund av att studier påbörjats. Ett hushåll har börjat försörjas genom Försäkringskassan. Ett hushåll har slutat få försörjningsstöd genom att själv begära det. Två hushåll har överflyttats till en annan stadsområdesförvaltning. Ett hushåll har fått förändrade förutsättningar och ingår därför inte längre i målgruppen för projektet, trots fortsatt biståndsbehov.

I det fall där någon faktiskt fått jobb tack vare projektet ”Hela Familjen Almgården” så har det handlat om nystartsjobb, där arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för att anställa någon. I praktiken innebär detta att Malmö stad har genom ”Hela Familjen Almgården” externaliserat sina kostnader men man har inte lyckats få människor i jobb, vilket var syftet med projektet.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner