Situation Malmö

10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel

10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel
maj 24
11:16 2016

Sedan 2008 har Malmö stads medarbetare fått spela ett brädspel på arbetstid, som idag bedöms innehålla faktamässigt felaktiga frågor som är kränkande.

Mångfaldsspelet är ett brädspel som Malmö stad tog fram 2008. Syftet med Mångfaldsspelet är att uppnå ökad förståelse för olikheter hos medarbetarna i Malmö stad, inse nyttan med att medarbetarna i Malmö stad är olika och förstå att “mångkulturell kompetens” är värdefull i Malmö stads verksamhet.

Sedan Mångfaldsspelet togs fram har omkring 10 000 medarbetare i Malmö stad spelat spelet och över 250 spel är distribuerade till olika arbetsplatser i Malmö stads organisation. Den 9 juni 2015 samlades en utvärderingsgrupp från Malmö stad bestående av 45 personer för att utvärdera Mångfaldsspelet. Deras bedömning kan man läsa i stadskontorets rapport “Antidiskrimineringsrapport för 2015”, där det står:

“Efter genomförd utvärderingsträff kan det konstateras att Mångfaldsspelet inte håller tillräckligt hög kvalité. En del frågor är faktamässigt felaktiga och flera frågor är formulerade på ett sätt som riskerar att medarbetare som deltar utsätts för kränkningar.”

Stadskontoret som är kommunstyrelsens förvaltning i Malmö har nu gjort bedömningen att Mångfaldsspelet inte längre ska användas.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner