Situation Malmö

Liberalerna och Malmös Unga Muslimer

Liberalerna och Malmös Unga Muslimer
januari 18
08:42 2019

Nima Gholam Ali Pour berättar om hur Malmös Unga Muslimer använder kommunala lokaler trots att två statliga myndigheter har publicerat rapporter där de menar att Malmös Unga Muslimer sprider extremism. 

Malmö är en stad där det gång på gång uppstått skandaler där extremistiska organisationer lyckats tillgodogöra sig olika former av stöd från kommunen. SSU-skandalen är den senaste skandalen. Just innan valet kom det fram att Arbetsmarknads- och socialnämnden hade betalat ut 132 000 kr till Grupp 194, som spred terrorhyllande och antisemitiska bilder på sociala medier. En annan extrem organisation som har fått stöd från Malmö stad är den islamistiska rörelsen Milli Görus.

Nu består Malmös styre av Socialdemokraterna och Liberalerna. Den f.d liberala kommunfullmäktigeledamoten Olle Schmidt (L) var en politiker som under förra mandatperioden drev en genuin kamp för att Malmö stad en gång för alla skulle upphöra med sitt stöd till extremistiska organisationer. Liberalerna i Malmö har tydliga demokratikrav på föreningar som en del av sitt kommunpolitiska handlingsprogram där de menar att ”alla föreningar som får kommunalt stöd ska leva upp till demokratikraven”.

Även Sverigedemokraterna har strävat efter att föreningar som inte har demokratiska värderingar inte längre ska få kommunalt stöd. Med tanke på Liberalernas ståndpunkter under förra mandatperioden utgår jag ifrån att nu när den liberala företrädaren Ewa Bertz (L) är kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter och ordförande i Fritidsnämnden, så kommer Olle Schmidts visioner förverkligas. Jag hoppas att Liberalerna och Ewa Bertz (L) kommer se till att extremistiska organisationer inte längre kan ta del av Malmöbornas skattemedel.

Ewa Bertz (L) kan med en gång sätta ner foten och visa var hon står. I Rosengård har fritidsförvaltningen en mötesplats vid namn Tegelhuset Bricks. Under hela 2018 och så sent som 4 december 2018 arrangerade Malmös Unga Muslimer (MUM) ”opinionscaféer” i Tegelhuset. Detta annonserades på Tegelhusets officiella Facebook-konto.

mum1

mum2

Problemet är att Malmös Unga Muslimer är en del av Sveriges Unga Muslimer (SUM). I en rapport som är publicerad på hemsidan för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) så har rapportförfattaren, journalisten Magnus Sandelin, dragit följande slutsatser om den verksamhet som Sveriges Unga Muslimer bedriver:

  • Inom Sveriges Unga Muslimers organisation har det under senare år funnits flera överlappningar till den våldsbejakande islamistiska miljön och andra antidemokratiska islamistiska miljöer.
  • Såväl SUM:s centralorganisation som olika medlemsföreningar har regelbundet de senaste åren bjudit in externa föreläsare och samarbetspartners vars ståndpunkter går på tvärs med kraven på demokratins idéer.
  • Sveriges Unga Muslimer har formella samarbeten med organisationer och personer som har nära kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Även Malmös Unga Muslimer nämns i rapporten då de bjudit in talare med misogyna åsikter och talare som sympatiserar med terroristorganisationer. Baserat på denna rapport har MUCF dragit tillbaka allt stöd till Sveriges Unga Muslimer. Trots det fortsätter Malmö stad möjliggöra den verksamhet Malmös Unga Muslimer bedriver genom att låna ut lokaler till dem.

mum3

Även terroristexperten Magnus Norell skriver i en rapport som är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att Sveriges Unga Muslimer har medlemsföreningar ”med en jihadistisk retorik och vars medlemmar i flera fall begivit sig av som jihadister till Syrien”.

Frågan är om kommunen kommer fortsätta stödja Malmös Unga Muslimer i Liberalernas Malmö, trots att det finns gott om underlag från flera statliga myndigheter att denna organisation sprider extremism? Eller kommer Ewa Bertz (L) markera att hon är trogen mot den politik som Liberalerna lovade Malmöborna? Om Liberalerna inte ens kan stå upp för principer som var grundläggande för dem under förra mandatperioden så är de inget annat än ett socialdemokratiskt stödparti.

Att kommunen möjliggör verksamheten för extremistiska organisationer är farligt i en stad som har den högsta barnfattigdomen i hela landet. Det är i städer som Malmö, med segregation och stora sociala problem, där organisationer som Malmös Unga Muslimer kan lätt sprida sitt extrema budskap. Så länge fritidsförvaltningen i Malmö stad fortsätter låta Malmös Unga Muslimer använda kommunens lokaler så har Ewa Bertz (L) ett ansvar för att islamismen sprids i Malmö och att ungdomar blir utsatta för extremisternas budskap.

Nima Gholam Ali Pour

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner