Situation Malmö

Al-Salamah skolan kan fortsätta undervisa

Al-Salamah skolan kan fortsätta undervisa
november 26
08:58 2015

Skolinspektionens undersökning av Al-Salamah skolan visar att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

Al-Salamah skolan är en arabisk friskola i Malmö med “en stark etnisk och kulturell medvetenhet”. Skolan anmäldes till Skolinspektionen den 26 mars. Anmälan påtalade missförhållanden på skolan avseende bland annat att:

  • Skolans rektor saknar rektorsutbildning
  • Skolans dokumentation stämmer inte med verkligheten
  • Vid lärares frånvaro ersätts inte med behörig lärare vilket leder till att eleverna inte får den undervisning de är berättigade till
  • Religionsundervisningen är inte saklig och allsidig
  • Olaga hot och kroppslig bestraffning används mot eleverna
  • Lokalerna är inte lämpliga och inget nytt material köps in
  • Obehöriga lärare med bristande kompetens sätts in i undervisning

Den 1 april yttrade sig Al-Salamah skolan om anmälarens uppgifter och Skolinspektionen besökte skolan den 18 juni och intervjuade rektor och representant för huvudmannen. Den 13 augusti besöktes skolan igen och då intervjuades 10 representanter för lärarna på skolan.

Efter sin undersökning bedömer Skolinspektionen att verksamheten vid Al-Salamah skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

Al-Salamah skolan har en problematisk historia där man anklagats flera gånger för att bedriva en undervisning som inte är förenlig med skollagen och läroplanen. 1997 kritiserades Al-Salamah skolan av Skolverket för att ha censurerat elevernas läroböcker och 1999 kritiserades skolan av Skolverket för att utbildningen på skolan inte motsvarade grundskolans allmänna mål och värdegrund.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner