Situation Malmö

Alltför få bostäder byggs i Malmö

Alltför få bostäder byggs i Malmö
oktober 06
08:30 2015

Malmös befolkning ökar men bostäderna som människorna ska bo i byggs inte. Siffrorna i stadsbyggnadskontorets lägesrapport från mars visar att bostadskrisen i Malmö kommer förvärras.

I stadsbyggnadskontorets lägesrapport från mars om bostadsförsörjningen i Malmö så kan man läsa att det i genomsnitt har byggts nära 1 300 bostäder per år i Malmö, de senaste tio åren. Samtidigt har befolkningen i snitt ökat med 4 700 personer per år.

Under 2014 påbörjades byggnation av drygt 1 880 bostäder medan 1 000 bostäder färdigställdes. 30 procent av de bostäder som påbörjades och 40 procent av de bostäder som färdigställdes uppfördes av kommunen genom MKB. De flesta bostäderna började byggas i Hyllie, Västra Hamnen och Limhamns hamnområde.

Befolkningen i Malmö har de senaste tio åren växt med drygt 45 000 personer. Enligt rapporten så beror denna befolkningsökning främst på att det föds många barn och att många flyttar in från utlandet. I rapporten så kan man också läsa att:

”En stor andel av Malmös invånare är unga vuxna och ekonomiskt svaga hushåll som inte har möjlighet att efterfråga den nyproduktion som byggs idag.”

Den genomsnittliga kötiden för lägenheter som förmedlades i Malmö genom Boplats Syd var vid årsskiftet 2014/2015 knappt tre år.

Enligt stadsbyggnadskontorets lägesrapport från mars så har antalet asylsökande i Sverige nått sin högsta nivå på flera år. Under 2014 sökte ca 81 300 flyktingar asyl i Sverige. De flesta asylsökande kommer från Syrien. Under 2014 så mottog Malmö 1 800 flyktingar.

Inflyttningen från Danmark har sjunkit de senaste åren samtidigt som utflyttningen till Danmark ökat vilket de senaste åren har inneburit att Malmö har haft ett negativt flyttningsnetto gentemot Danmark. I rapporten görs en intressant jämförelse mellan 1990-talet och 2000-talets befolkningsökningar i Malmö:

”Under 1990-talet utgjordes Malmös befolkningsökning av ett starkt positivt inrikes flyttningsnetto samtidigt som staden hade ett negativt födelseöverskott. Under 2000-talet har istället det positiva födelseöverskottet samt det positiva flyttnettot gentemot utlandet varit de främsta bidragande orsakerna till att Malmös befolkning har ökat.”

2014 växte Malmös befolkning med 4 900 personer och befolkningen väntas öka med omkring 30 000 personer de närmaste fem åren. Byggstarter för 2015 bedöms hamna mellan 1 100-1 500 bostäder, vilket är något lägre än 2014.

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 10.35.57

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Lägesrapport mars 2015

Skärmavbild 2015-10-06 kl. 10.36.07

Källa: Stadsbyggnadskontoret, Lägesrapport mars 2015

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner