Situation Malmö

Antalet hemlösa på grund av våld i hemmet ökar

Antalet hemlösa på grund av våld i hemmet ökar
november 16
13:55 2015

Hemlösheten förvärras i Malmö både bland vuxna och barn. Även personer som blivit hemlösa på grund av våld i hemmet ökar.

I rapporten “Individ- och familjeomsorg 2014 – Uppföljning av plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad”, så framgår det att hemlösheten i Malmö förvärras. 2014 fanns det barn i 26 procent av de hemlösa hushållen. 2013 var motsvarande siffra 16 procent.

Antalet vuxna hemlösa i Malmö var 407 kvinnor och 735 män vid mättillfället, vilket är en ökning med 169 personer jämfört med 2013. Antalet barn i hemlösa familjer ökade också från 329 till 467.

Antalet som blivit hemlösa till följd av våld i hemmet har ökat efter en tillfällig minskning under 2013. Vid mättillfället 2014 var 80 personer (63 kvinnor och 17 män) hemlösa till följd av våld i hemmet.

Malmö stads kostnader för hemlöshet ökade med ca 13 procent 2014. Kostnaderna ökade i alla stadsområden utom i Innerstaden.

Skärmavbild 2015-11-16 kl. 14.54.59

Källa: Individ- och familjeomsorg 2014 – Uppföljning av plan för individ- och familjeomsorgen i Malmö stad

De hemlösa i Malmö får sova på hotell, dygnsboenden och lägenheter. Under 2014 kostade lägenheterna nästan 62 miljoner kr, vilket finansierade 3 295 årsplatser i lägenhetsboende. Motsvarande siffra för hotell var ca 43,6 miljoner kr för 430 årsplatser och för dygnsboenden ca 103,7 miljoner kr för 465 årsplatser. 2014 så har lägenhet- och hotellboendet ökat medan dygnsboendet har minskat jämfört med 2013.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner