Situation Malmö

Antisemitismen har blivit normaliserad i Malmö

Antisemitismen har blivit normaliserad i Malmö
maj 04
07:37 2016

Nima Gholam Ali Pour förklarar hur antisemitismen har blivit normaliserad i Malmö och varför problemet är politiskt.

Förra veckan fick Malmö besök av den antisemitiske och homofobiske imamen Salman al-Ouda som hade bjudits hit av Kamal al Rafai, som är styrelseledamot i Miljöpartiet i Burlöv. Miljöpartiets kommunalråd här i Malmö, Nils Karlsson, menar att han inte har något med saken att göra eftersom Miljöpartiet i Burlöv inte har med Miljöpartiet i Malmö att göra. Om man accepterar denna förklaring så vill jag gärna fråga Nils Karlsson hur hans partikollega här i Malmö, Bassem Nasr, som representerar Miljöpartiet i Malmös kommunfullmäktige, förhåller sig till den antisemitiska islamistiska terroristorganisationen Hamas.

Anledningen till att jag ställer denna fråga om Bassem Nasr är för att Bassem Nasr bjöd in denna terroristorganisation till Malmö 2006. Har Bassem Nasr ändrat sin åsikt nu eller tycker han fortfarande att en antisemitisk islamistisk terroristorganisation ska komma till Malmö och tala? För det som Bassem Nasr gjorde skiljer sig inte mycket från det som Kamal al Rafai gjorde.

Men varför ska vi bara prata om det förgångna. Låt oss prata om framtiden. Den här lördagen den 7 maj så ska den 14:e European Palestinian Conference hållas på Malmömässan. En av talarna är Sheikh Ekrima Sabri, som har varit stormufti i Jerusalem. Sabri är en person som refererar till Sion vises protokoll som om det vore ett legitimt historiskt dokument. Denna antisemit ska tala på Malmömässan och tillsammans med honom så ska också två svenska riksdagsledamöter tala. En av dessa riksdagsledamöter är Hillevi Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Malmö och suppleant i styrelsen för Socialdemokraterna Malmö. Den andra är Daniel Sestrajcic, riksdagsledamot från Malmö för Vänsterpartiet.

Namnlösss

Namnlössss

Så Daniel Sestrajcic(V) och Hillevi Larsson(S) ger legitimitet till en person som ser Sion vises protokoll som ett historiskt dokument som man kan referera till. Men det handlar inte om enstaka politiker som gör fel. Det finns ett tänkande där antisemitismen tillåts.

Elever i Apelgårdsskolan som är en kommunal skola i Rosengård gör reklam för denna konferens. När jag i min roll som ledamot i Malmö stads grundskolenämnd mejlar grundskoledirektören Anders Malmquist och skolkommunalråd Anders Rubin(S) för att informera dem om att barn i en kommunal skola gör reklam för en konferens så ser de inga problem i att detta händer. I svaret som jag fått från grundskoledirektören har man inte ens tittat på vad den här konferensen handlar om och vilka som deltar. Att barn i en kommunal skola uppmanar människor att gå och lyssna på en antisemit är inte riktigt något problem för grundskoleförvaltningen i Malmö och skolkommunalrådet Anders Rubin(S).

Att det är just elever i Apelgårdsskolan som får vara med i en film där man gör reklam för en konferens där en antisemit ska tala är inte någon överraskning för oss sverigedemokrater. Jag personligen har skrivit artikel efter artikel om hur barnen i Apelgårdsskolan utsätts för politisk indoktrinering. Vi har visat bilder av läromedel med extremistiska inslag som används i Apelgårdsskolans helgskola, som drivs av föreningen Al-Hikma. Sverigedemokraterna Malmö har gått ut och uppmanat Anders Rubin att agera. Det handlar om verksamhet som pågår i kommunala skollokaler. Grundskoleförvaltningen kunde när som helst ha stoppat detta. Men man har låtit detta pågå och nu finns det en film på nätet där barn på Apelgårdsskolan uppmanar människor att gå till en konferens där en antisemit ska tala.

Antisemitism har helt enkelt blivit en del av vardagen i Malmö. De som tycker att ett sådant uttalande är en överdrift borde fråga sig själva hur det kommer sig att antisemiter får delta i två stora evenemang, två veckor i rad i Malmö, utan att Expo eller Svenska kommittén mot antisemitism reagerar. Är antisemitism inte rasism? Tycker Svenska kommittén mot antisemitism att Sion vises protokoll är något man borde referera till? Var finns de här organisationerna som säger sig bekämpa rasism?

När antisemitismen normaliseras så reagerar man inte längre. Man utgår ifrån att det ska komma islamistiska predikanter till Malmö som spyr ut hat mot de grupper som islamisterna inte vill ha i ett islamistiskt samhälle. Man utgår ifrån att rödgröna politiker som Hillevi Larsson och Daniel Sestrajcic ska legitimera antisemitism. Sydsvenskan eller Skånska Dagbladet har inte skrivit ett ord om detta. Antisemitismen är normaliserad i Malmö. Så är det bara.

Sen kan de rödgröna politikerna skriva fina dokument där de pratar om inkludering och tolerans men vad de gör i praktiken är att de möjliggör spridandet av exkludering och intolerans i Malmö. Om Hillevi Larsson eller Daniel Sestrajcic verkligen stödjer inkludering så skulle de inte deltagit i en konferens tillsammans med en antisemit. Det är inte svårt att lämna en konferens om man ser att det finns någon där som tror att Sion vises protokoll är ett legitimt historiskt dokument. Jag och alla andra sverigedemokrater skulle lämna en sådan konferens utan att blinka. Det är inte svårt. Sion vises protokoll är en förfalskning och det är bara antisemiter som refererar till den för att förklara Israels handlingar. Kan inte Hillevi Larsson och Daniel Sestrajcic förstå detta? Är det verkligen så svårt?

Det blir svårt att reagera mot antisemitism när antisemitismen har normaliserats. På grund av bostadssegregationen så är det många som inte riktigt förstår hur stort problem extremism och antisemitism har blivit i Malmö. Problemet är politiskt och ideologiskt. Vi har rödgröna politiker i Malmö som möjliggör extremism och antisemitism. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet måste ovillkorligt ta avstånd från extremism och antisemitism. Medier i Skåne måste förstå att antisemitism inte kan rättfärdigas på något sätt och att all antisemitism måste uppmärksammas och fördömas. Antirasistiska organisationer kan inte utgå ifrån att antisemitism är något normalt i Malmö. De måste reagera och kritisera antisemiterna och de som möjliggör antisemitism. Vi är inte där än och fler partier än Sverigedemokraterna måste engagera sig i kampen mot extremism och antisemitism i Malmö.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner