Situation Malmö

Apelgårdsskolan är inte en källarlokal

Apelgårdsskolan är inte en källarlokal
februari 01
08:24 2016

Nima Gholam Ali Pour berättar hur Sverigedemokraternas grupp i Malmö stads grundskolenämnd arbetade för att ta reda på hur undervisningsmaterial med militanta inslag kunde delas ut i Apelgårdsskolan. Vad de hittade var en “lördagsskola” med islamisk profil som bedrevs i Apelgårdsskolans lokaler, men vars verksamhet var okänd för Apelgårdsskolans rektor och grundskoleförvaltningen.

Ni som läser mina krönikor i Situation Malmö vet att jag gav ett löfte till läsarna den 24 december 2015, att Sverigedemokraternas grupp i Malmö stads grundskolenämnd skulle ta reda på hur det hade gått till när pro-palestinskt undervisningsmaterial hade delats ut i en av Malmös skolor. Vad som hade hänt var att Palestinska Rättvisecentret hade lagt bilder i sin Facebook-grupp där de visade hur de spred pro-palestinskt undervisningsmaterial med militanta inslag, i en skola i Malmö.

Tillsammans med Sverigedemokraternas grupp i Malmö stads grundskolenämnd har vi gått till botten med detta och tagit reda på allt omkring denna händelse. Det som kom fram har chockat oss alla.

Efter att ha mejlat fram och tillbaka till olika rektorer så meddelade grundskoleförvaltningen mig den 8 januari att bilderna Palestinska Rättvisecentret hade lagt upp var från Apelgårdsskolan, som är en kommunal skola i Rosengård. Grundskoleförvaltningen menade att ingen av de vuxna på bilderna var anställda av skolan utan verksamheten på bilderna var en del av en “lördagsskola”, som skolan inte var ansvarig för.

Vi Sverigedemokrater nöjde oss inte med det svaret. Även om det finns problem i Malmö så hade vi svårt att tro att det kunde finnas en “lördagsskola” på en kommunal skola utan att någon visste om det. Dessutom var vi mycket intresserade av att veta vilka som ligger bakom en “lördagsskola” där man delar ut skolmaterial med militanta inslag.

Vi vände oss till Apelgårdsskolans rektor som skickade ett mejl till grundskoleförvaltningen där hon förklarar att en förening vid namn Al-Hikma i flera år har hyrt Apelgårdsskolans lokaler. Det senaste kontraktet mellan Apelgårdsskolan och Al-Hikma, underskrivet av rektorn på Apelgårdsskolan och en kontaktperson från Al-Hikma, var från februari 2013. Men i mejlet från Apelgårdsskolans rektor till grundskoleförvaltningen, om “lördagsskolan”, så skriver rektorn följande:

“Uthyrningen gäller salar under lördagar. Under 2013 gällde uthyrningen även söndagar för fotbollsspel i idrottssal. I övrigt har vi ingen kännedom om verksamheten.”

Även grundskoleförvaltningen visste ingenting om Al-Hikmas verksamhet på skolan och bad oss att vända oss till föreningen för att få veta mer om deras verksamhet. Samtidigt menade grundskoleförvaltningen att “lördagsskolan” fortfarande pågick på Apelgårdsskolan.

För oss Sverigedemokrater var det märkligt att Apelgårdsskolans rektor hade hyrt ut skolans lokaler utan att varken hon eller grundskoleförvaltningen visste vad som pågick i dessa lokaler. Så vi tog en titt på reglerna omkring uthyrning av skollokaler.

I november 2014 tog grundskolenämnden beslut(GRF-2014-11446) om att anta regler omkring hur man hyr ut eller lånar ut skollokaler. I dessa regler kan man läsa följande under rubriken “Verksamhet utanför Malmö stads organisation hyr skollokal”:

“Skollokalens användning är till för att främja den sociala hållbarheten eller när uthyrningen har en stark anknytning till skolenheten exempelvis medarbetares högtidsdag eller elevdisko. När verksamheter utanför Malmö stads organisation önskar hyra skollokal ska därför syftet med disponeringen klargöras i hyreskontraktet så att det är i enlighet med dessa bestämmelser. Uthyrning till aktör med kommersiell, religiös eller politisk bakgrund/syfte får inte ske om uthyrningen bedöms påverka Malmö stads verksamhet eller anseende negativt. Uthyrning under eller i nära anslutning till skolenhets verksamhetstid ska vara det primära för att underlätta hanteringen.”

Med tanke på att varken Apelgårdsskolan eller grundskoleförvaltningen känner till Al-Hikmas verksamhet så kan man inte heller bedöma om Al-Hikma överhuvudtaget följer de regler man ska följa då man hyr skollokaler.

Utan någon större ansträngning lyckades Sverigedemokraternas grupp i Malmö stads grundskoleförvaltning få reda på att Apelgårdsskolan hyr ut skollokaler till en förening, vars verksamhet ingen hos kommunen känner till, vilket bryter mot grundskoleförvaltningens regler.

Att man på denna “lördagsskola” har spridit undervisningsmaterial till barn, med militanta inslag med udden mot Israel, har hänt eftersom Apelgårdsskolan inte har följt de regler som fanns. Om man hade känt till föreningens verksamhet så hade det förmodligen uppstått en diskussion om Al-Hikmas verksamhet är förenlig med regler som gäller för föreningar som vill hyra skollokaler från kommunen.

Själv tog jag också en titt på Al-Hikmas Facebook-grupp där det finns en stor bild av Apelgårdsskolan längst uppe. “Lördagsskolan” på Apelgårdsskolan har en islamisk profil.

Skärmavbild 2016-02-01 kl. 09.26.24

Den som börjar rota i Al-Hikmas verksamhet kommer hitta en hel del saker som inte är förenlig med den värdegrund som finns i skolan och borde råda i skolans lokaler. Men det som är problemet just nu är att en kommunal skola i Rosengård har hyrt ut sina lokaler till en förening samtidigt som de enligt egen utsago inte vet vad föreningen gör i skollokalerna. Grundskoleförvaltningen har varit medveten om detta men inte gjort något åt saken. Detta är en grov kränkning av de regler och riktlinjer som gäller när man hyr ut skollokaler.

Frågan är om Anders Rubin som är kommunalråd med ansvar för Malmös skolor, nu kommer att agera, eller om han kommer låta detta fortgå. Sverigedemokraterna i Malmö stads grundskolenämnd har gjort hans jobb och tagit reda på hur undervisningsmaterial med militanta inslag kunde delas ut till barn. Nu måste han göra något åt saken. Reglerna är till för att följas. Dessutom är det oacceptabelt att en kommunal skola hyr ut sina lokaler till en förening vars verksamhet man inte känner till. Det är en skola vi pratar om, inte en källarlokal.

Med Sverigedemokraterna i grundskolenämnden och i andra kommunala församlingar i Malmö, så är den tiden slut, då det som hände i Rosengård, stannade i Rosengård. Även grundskolor i Rosengård måste följa de regler som gäller för resten av Malmö. En likvärdig skola kräver att rektorer och förvaltningar följer och respekterar de styrdokument som upprättas.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner