Situation Malmö

Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?

Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?
juli 18
11:52 2016

Jämställdhetsarbetet i Malmö stad är inte något som redovisas noggrant i medierna. I Malmö stads årliga jämställdhetsredovisning kan man få en bild av vad den styrande rödgröna minoriteten i Malmö ser som jämställdhetsarbete.

Malmö stad brukar publicera en årlig jämställdhetsredovisning som redovisar hur de olika förvaltningarna följer “Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” som ska se till att Malmö blir en jämställd stad 2020.

I jämställdhetsredovisningen 2015 så presenteras intervjuer med personer i olika förvaltningar som är ansvariga för jämställdhetsarbetet där de beskriver vad detta arbete innebär. Pelle Olsson, samordnare av arbetet med jämställdhetsintegreringen i Stadsområdet Innerstaden ger följande tips till Malmös medborgare så att de kan förbättra jämställdheten i Malmö stads verksamhet:

“Om vård och omsorg ringer dig som kvinna angående din sjuka förälder, kan du fråga ifall de även har ringt till din bror!”

Stefana Hoti, planeringssekreterare med inriktning på jämställdhet och anti-diskriminering i stadsområdesförvaltning Väster berättar om upptäckten om att männen läser mest dagstidningar medan kvinnor läser mer magasin.

“Vi har gått igenom skyltningen och studerat vilka som använder tidningsavdelningen. Det visade sig att män som grupp använde tidningsavdelningen mer än kvinnor som grupp. Männen läser mest dagstidningar medan kvinnor läser mer magasin. Men än finns det mycket kvar att undersöka när det gäller tidningsavdelningen. Allt detta ska vi ha i åtanke i utformandet av det nya biblioteket.”

Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utbildat lärare till “genuspiloter”. Lärare från olika skolformer genomgår ett utbildningsprogram som kallas “Det komplexa genuspusslet” för att därefter hamna i ett nätverk som har regelbundna träffar. Många förvaltningar har också arbetat med “gender budgeting” som handlar om att synliggöra hur medlen fördelas mellan könen.

Under år 2015 har Gatukontoret haft en doktorand i landskapsarkitektur, som arbetat med gestaltning av jämställda arbetsplatser. Det kommer dessutom att tillsättas en ny tjänst som är inriktad på att offentliga platser utnyttjas likvärdigt oberoende av kön. Christian Resebo, utvecklingschef på Gatukontoret menar också att jämställdhetsarbetet kan påverka konsten i Malmö:

“Just nu samarbetar vi med Kulturförvaltningen för att se över den offentliga konsten i staden, både för att titta på vilka konstnärerna är och vilka som är avbildade i konsten.”

Daniel Svanfelt, kontaktperson för jämställdhet på stadsbyggnadskontoret menar att stadsmätningsavdelningen utför en undersökning av namnen på gatorna i Malmö:

“De vill se vilka könsmönster som finns. Ifall de manliga namnen är överrepresenterade och vad de egentligen representerar.”

Fritidsförvaltningen har i en resursfördelningsanalys upptäckt att det är flest pojkar och män som använder anläggningar, såsom ishallar och fotbollsplaner. Fastighetskontoret har undersökt om det är jämn könsfördelning på kontrakten till odlingslotter. Det visade sig vara jämnt mellan kvinnliga och manliga kontraktsinnehavare.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner