Situation Malmö

Även SD ska ha sin mötesfrihet

Även SD ska ha sin mötesfrihet
maj 31
13:53 2016

Nima Gholam Ali Pour förklarar hur det kan uppstå en uppfattning om att Sverige är en “demokratur” när grundläggande friheter kränks av etablerade organisationer som Ung Vänster utan att samhället reagerar.

Den 15:e maj avslutades SD Malmös vårkampanj genom ett arrangemang på Stortorget i Malmö, där Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, intervjuades. I en tid då det finns en hel del politikerförakt och engagemanget i den svenska demokratin sviktar så är det ett gott tecken när människor kommer till centrala Malmö på en söndag för att lyssna när en kommunpolitiker intervjuas.

Men Ung Vänster Malmö, Vänsterpartiets ungdomsförbund, hade på Facebook startat en grupp där människor kunde anmäla sig för att kunna komma till Stortorget för att störa Sverigedemokraternas arrangemang. Att det inte kom många människor till Ung Vänsters arrangemang är irrelevant. Utan vad som är relevant är om man i Sverige fortfarande har mötesfrihet.

Jag är mycket medveten om att politiska rättigheter och friheter inte är en prioritet i Sverige eftersom Sverige aldrig har genomgått en revolution där man fått spilla blod för dessa friheter och rättigheter. Om man ska sammanfatta det kort så har svenskar fått sina moderna politiska friheter och rättigheter från överheten. Det har funnits olika rörelser som kämpat för dessa politiska friheter och rättigheter men i slutändan så har man inte tagit dessa politiska friheter och rättigheter, utan man har fått dem utan någon större samhällskonflikt. Tyvärr har detta resulterat i att man i Sverige inte riktigt värderar dessa friheter och rättigheter och det finns inte någon debatt när vissa grupper förlorar sina rättigheter och friheter.

Om man kommer som nyanländ till Sverige så är det inte någon rättighet att man ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det finns inte någon internationell konvention eller lag som ger en nyanländ den rättigheten. Om man däremot är Sverigedemokrat eller tillhör något annat parti eller politisk grupp så har man mötesfrihet i Sverige, som garanteras av regeringsformen, vilket innebär att man har friheten “att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk”. Så varför gråter så många inom vänstern krokodiltårar över att nyanlända har förlorat en rättighet som de inte har, medan ingen ens nämner att Sverigedemokraterna har förlorat en frihet som de enligt regeringsformen borde ha? Mötesfriheten skyddas också av artikel 20 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och artikel 11 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När en vänsterorienterad person predikar om mänskliga rättigheter och sedan deltar i ett arrangemang för att störa Sverigedemokraternas arrangemang och ta ifrån dem deras mötesfrihet, så är det antingen en hycklare eller en obildad person.

När det gäller de mänskliga rättigheterna så gäller de alla människor, vilka politiska åsikter de människorna än har. Det kan inte vara så som i Sverige att Ung Vänster kan välja att ta ifrån Sverigedemokraterna deras mänskliga rättigheter utan att de får någon kritik överhuvudtaget.

Personer som Daniel Poohl från Expo anser att om man säger att Sverige är en “demokratur” så är man högerextremist. Nej, Sverige är inte en “demokratur” men om man får vissa av sina friheter begränsade av en organisation som Ung Vänster Malmö utan att etablerad media kritiserar det så kan man uppleva att Sverige är en “demokratur”. Om sådana som Daniel Poohl verkligen vill motverka begreppet “demokratur” så ska man se till att även Sverigedemokraterna får ha mötesfrihet, men det gör de inte. Det finns alltför många makthavare i Sverige som pratar om demokrati men de försvarar inte demokratin. Demokrati innebär inte att du ska ha “rätt” åsikter eller “rätt” människosyn, utan det innebär att du har rätt till dina åsikter och att du får ha din mötesfrihet.

Samtidigt ska man inte sammanblanda rättigheter och friheter som vi har enligt grundlagarna och internationella konventioner med rättigheter och friheter som vi tror oss ha. Det är tydligt att mötesfriheten är en frihet som vi har i Sverige. Det är inte någon tolkningsfråga. Det står tydligt i grundlagarna. Alla som står upp för demokrati försvarar även Sverigedemokraternas mötesfrihet och fördömer Ung Vänster. Däremot är det inte t.ex Marcus Birros rättighet att skriva för Expressen. Expressen bestämmer vem som ska skriva för dem och de får välja sina skribenter. Sen kan Marcus Birro känna att han är ett offer men det finns inga politiska rättigheter och friheter som garanterar att man ska få skriva för Expressen.

Om alla partier i Sverige kom överens om att de rättigheter och friheter som vi har enligt grundlagarna verkligen ska gälla och respekteras, så skulle en del av polariseringen i svensk politik avta. Samtidigt som Sverigedemokraterna skulle kunna hålla sina arrangemang utan att känna sig hotade så skulle liberala tidningar som Expressen inte mötas av löjliga krav om att de har en skyldighet att ge utrymme åt skribenter som de vill distansera sig ifrån.

Men vi är inte där än. Den 15 maj kränktes Sverigedemokraternas mötesfrihet av Ung Vänster Malmö. Även SSU:s fana kunde ses på Ung Vänsters arrangemang. Så länge vi inte slår vakt om varandras rättigheter och friheter så kommer vi ha ett land där det kan uppfattas som om demokratin inte har några spelregler, och sådana uppfattningar leder till ett debattklimat som gynnar extrema krafter.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner