Situation Malmö

Behrang Miris förening får en miljon mindre från Malmö stad i år

Behrang Miris förening får en miljon mindre från Malmö stad i år
oktober 08
07:28 2015

Flera miljoner kronor har gått till en enda förening i Malmö stad de senaste åren. Föreningen har hela 11 anställda, varav två är heltidsanställda. Men i år valde Malmö stad att ge Rörelsen Gatans Röst och Ansikte(RGRA) en miljon kr mindre än vad föreningen hade ansökt om.

När Allmänna Arvsfonden slutade att finansiera RGRA 2013 så valde Malmö stad att börja finansiera RGRA. 2013 och 2014 har RGRA fått 2 140 000 kr respektive 2 170 000 kr, från Malmö stad.

RGRA:s syfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med konstruktiv sysselsättning för de unga i Malmö som vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 7-22 år. Verksamheten har i nuläget ca 115 aktiva ungdomar.

2014 firade RGRA sitt tio-årsjubileum. Men året var mycket tufft för föreningen. I RGRA:s verksamsberättelse 2014 kan man läsa följande:

”De två första månaderna under 2014 präglades även av en ekonomisk osäkerhet kring framtiden, vilket fick sin kulmen i slutet av februari då ett antal medarbetare valde att säga upp sig. I samband med detta blev det också tydligt att det fanns delade meningar om vilka frågor RGRA borde arbeta med och det visade sig också att vissa av ungdomarna delade dessa meningar. Det fanns även en känsla av orättvisa kring de ungdomstjänster som fanns och vilka av ungdomarna som fick, och inte fick, en anställning. Det hela resulterade i att personalstyrkan reducerades kraftigt och i slutet av mars var det endast tre anställda kvar i verksamheten. Mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter som uppstått så fattades beslutet att temporärt stänga ner verksamheten en tid för att på olika sätt arbeta upp en bättre struktur och en stabilare grund för RGRA.”

Efter dessa interna stridigheter så kom RGRA igång igen i maj 2014. I år ansökte RGRA om 2,1 miljoner kr. I RGRA:s första ansökan så var tanken att 1,7 miljoner av verksamhetens resurser skulle gå till att finansiera anställningar.

Efter diskussioner med stadskontoret så skickade RGRA in en ny ansökan där man ansökte om 1,9 miljoner kr varav 1,5 miljoner skulle finansiera anställningar. Stadskontoret kommenterar RGRA:s ansökan genom att bland annat skriva följande:

”Stadskontorets bedömning är att RGRAs verksamhet inte långsiktigt kan upprätthållas enbart genom finansiering av Malmö stad. Bedömningen är att det också är svårt för RGRA att hitta långsiktig finansiering för en verksamhet med höga fasta kostnader för anställda, lokaler etc. I förlängningen krävs det att RGRA undersöker hur verksamheten kan bedrivas i en form som medför lägre kostnader och därmed ökade möjligheter till en långsiktighet i finansieringen.”

Till sist valde Malmö stad att ge RGRA 1 130 513 kr i ekonomiskt stöd varav 800 000 kr går till att finansiera anställningar. Förutom dessa pengar så har RGRA redan fått 230 000 kr genom beslut av kommunstyrelsens trygghet- och säkerhetsberedning. Tillsammans med fem andra föreningar ingår RGRA i ett nätverk som uppbär stöd från trygghets- och säkerhetsberedningen, som en del av samverkansöverenskommelsen mellan Malmö stad och Polisen. Ordförande för kommunstyrelsens trygghet- och säkerhetsberedning är Andreas Schönström(S).

RGRA:s lokalkostnader 2015 kommer att vara 210 000 kr då föreningen har två lokaler och planerar att skaffa en tredje. Kostnader för kontorsmaterialet 2015 kommer att vara 11 000 kr.

Trots så många anställda och en sådan stor budget så är det otydligt vem som är ordförande för RGRA. I en del av RGRA:s hemsida tilltalas Behrang Miri som ”nuvarande ordförande” medan man i en annan del av RGRA:s hemsida kan läsa att en viss Mathi de Jallad är ordförande. Enligt verksamhetsberättelsen 2014 så är Mathias de Jallad ordförande för RGRA. Mathias eller Mathi de Jallad jobbar samtidigt för Malmö stad då han är driftsansvarig för mötesplatsen UMIS, som precis som RGRA jobbar med ungdomar. Behrang Miri bildade RGRA 2004.

Vid kommunstyrelsens möte den 9 juni beslutade kommunstyrelsen att ge RGRA 1 130 513 kr i ekonomiskt stöd. Sverigedemokraterna och Folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner