Situation Malmö

Nyheter

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning

Funktionshindrade ska få hyreshöjningar

    Funktionshindrade ska få hyreshöjningar

Det rödgröna styret i Malmö vill genomföra besparingar och man väljer att minska subventioner till brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Idag är det så

Läs hela artikeln

Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet

    Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet

Frånvaron ökar i Malmös grundskolor och gymnasiebehörigheten minskar. Däremot menar grundskolenämnden att om man exkluderar nyanlända från statistiken så ökar gymnasiebehörigheten. I sin årsanalys för år 2016 så skriver grundskolenämnden

Läs hela artikeln

Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier

    Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier

De senaste åtta månaderna så har skolorna i Malmö anmält tretton fall där elever har varit utsatta för sexuella trakasserier. Enligt 6 kap 10 § är skolpersonal som får kännedom

Läs hela artikeln

Invandringens kostnader i Malmös skolor ökar

    Invandringens kostnader i Malmös skolor ökar

Malmö stad får betala mer för invandringens kostnader i skolorna trots att statsbidraget från Migrationsverket ökar. En delårsrapport från Grundskolenämnden i Malmö som redovisar månaderna januari-april 2016 visar att Malmö

Läs hela artikeln

Hög arbetsbelastning för lärarna i Malmö

  Hög arbetsbelastning för lärarna i Malmö

Lärarna i Malmö anser att de gör ett meningsfullt arbete men att arbetsbelastningen är för hög. Lärarförbundet har under våren

Läs hela artikeln

Hemtjänst i Malmö inte lika bra som riket

  Hemtjänst i Malmö inte lika bra som riket

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visar att Malmö stads brukare inte är lika nöjda i flera frågor som brukarna i resten av

Läs hela artikeln

Svalt intresse för Malmö stads arbete med jämställdhet

  Svalt intresse för Malmö stads arbete med jämställdhet

CEMR-deklarationen som vägleder Malmö stads jämställdhetsarbete är inte någonting som cheferna och politikerna i Malmö stad har god kännedom om.

Läs hela artikeln

Fler med utländsk bakgrund jobbar i Malmö stad

  Fler med utländsk bakgrund jobbar i Malmö stad

Andelen personer med utländsk bakgrund i Malmö ökar samtidigt som andelen medarbetare i Malmö stad samt andelen chefer i Malmö

Läs hela artikeln

Elever känner sig otrygga i Malmös skolor

  Elever känner sig otrygga i Malmös skolor

En stor del av eleverna i Malmö stads grundskolor menar att elever och lärare inte respekterar varandra medan en majoritet

Läs hela artikeln

Migrationskrisen drabbade arbete mot diskriminering

  Migrationskrisen drabbade arbete mot diskriminering

Stadskontoret gör i en rapport bedömningen att migrationskrisen skapade en sådan press på Malmö stads organisation att arbetet mot diskriminering

Läs hela artikeln
1 2 3 6

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner