Situation Malmö

Nyheter

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning

Malmös projektredovisning kritiseras

    Malmös projektredovisning kritiseras

Malmö stads redovisning av olika projekt kritiseras i en granskningsrapport som beställts av stadsrevisionen. Revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB har på uppdrag av Malmö stadsrevision genomfört en granskning av projektredovisningen

Läs hela artikeln

Fler orosanmälningar och dyrare placeringar

    Fler orosanmälningar och dyrare placeringar

Antalet orosanmälningar gällande barn har ökat under 2017 i Malmö. Däremot har antalet placerade barn minskat medan deras placeringar blivit dyrare, då problemen är svårare. Under år 2017 aktualiserades 12

Läs hela artikeln

Invandringen orsakar hemlöshet

    Invandringen orsakar hemlöshet

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö antar en årsanalys som slår fast att invandringen är en av orsakerna till hemlösheten i Malmö. Arbetsmarknads- och socialnämnden har nu börjat nämna invandringen som

Läs hela artikeln

Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö

    Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö

I dokumentet ”Stöd vid handläggning av papperslösa”, som socialtjänsten i Malmö har tagit fram, så framgår det att socialsekreterare inte behöver säkerställa att illegala migranter som får ekonomiskt bistånd av

Läs hela artikeln

Invandringen till Malmö under 2018

  Invandringen till Malmö under 2018

Malmö stad prognostiserar att 1800 asylsökande kommer att bosätta sig i Malmö år 2018, om gränserna till Sverige fortsätter att

Läs hela artikeln

Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader

  Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader

Antalet nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram under hösten 2018 kommer öka drastiskt vilket kommer påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd i

Läs hela artikeln

Ökning av tablettmissbruk i Malmö

  Ökning av tablettmissbruk i Malmö

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö menar att de ser en ökning av tablettmissbruk, särskilt bland ungdomar och unga vuxna. Antalet

Läs hela artikeln

Stjernfeldt Jammeh inleder konferens om ”vit överhöghet”

  Stjernfeldt Jammeh inleder konferens om ”vit överhöghet”

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Grundskoleförvaltningen i Malmö, ABF Malmö och kontroversiella antirasister deltar i en konferens om ”ideologin bakom

Läs hela artikeln

Malmö ska ta emot 900 nyanlända elever under 2017

  Malmö ska ta emot 900 nyanlända elever under 2017

Sammanlagt så kommer 900 nyanlända elever anlända till Malmös skolor under 2017. Samtidigt så har Grundskolenämnden redan överskridit sin budget

Läs hela artikeln

Malmö stad upprättar ett romskt råd

  Malmö stad upprättar ett romskt råd

Malmö stad blir den första kommunen i landet som upprättar ett kommunalt råd baserat på etnisk tillhörighet. På Malmö Kommunfullmäktiges

Läs hela artikeln
1 2 3 8

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner