Situation Malmö

Nyheter

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

    Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Malmö stad fortsätter ha stora utgifter när det gäller socialtjänstens verksamhet. I en delårsrapport menar Arbetsmarknads- och socialnämnden att anhöriginvandringen kommer belasta nämndens ekonomi. Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar i en

Läs hela artikeln

Många nyanlända elever till Malmö

    Många nyanlända elever till Malmö

Antalet nyanlända elever som skrivs in i Malmös skolor är stort och anledningen är anhöriginvandring. 784 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1 – 35, ett genomsnitt

Läs hela artikeln

Nyanlända kompenseras två gånger

    Nyanlända kompenseras två gånger

En utvärdering om fördelningen av skolpengen i Malmös grundskolor visar att nyanlända kompenseras på två olika sätt. Skolpengen i Malmös grundskolor är uppdelad i grundersättning, strukturersättning och ersättning för nyanlända.

Läs hela artikeln

Ibn Rushd arrangerar arbetsmarknadsprojekt

    Ibn Rushd arrangerar arbetsmarknadsprojekt

Studieförbundet Ibn Rushd som enligt MSB är grundat av Muslimska Brödraskapet får skattemedel av Länsstyrelsen Skåne för att genomföra arbetsmarknadsprojekt för asylsökande. I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs hela artikeln

Malmös projektredovisning kritiseras

  Malmös projektredovisning kritiseras

Malmö stads redovisning av olika projekt kritiseras i en granskningsrapport som beställts av stadsrevisionen. Revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB har

Läs hela artikeln

Fler orosanmälningar och dyrare placeringar

  Fler orosanmälningar och dyrare placeringar

Antalet orosanmälningar gällande barn har ökat under 2017 i Malmö. Däremot har antalet placerade barn minskat medan deras placeringar blivit

Läs hela artikeln

Invandringen orsakar hemlöshet

  Invandringen orsakar hemlöshet

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö antar en årsanalys som slår fast att invandringen är en av orsakerna till hemlösheten i

Läs hela artikeln

Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö

  Lätt för illegala att få ekonomiskt bistånd i Malmö

I dokumentet ”Stöd vid handläggning av papperslösa”, som socialtjänsten i Malmö har tagit fram, så framgår det att socialsekreterare inte

Läs hela artikeln

Invandringen till Malmö under 2018

  Invandringen till Malmö under 2018

Malmö stad prognostiserar att 1800 asylsökande kommer att bosätta sig i Malmö år 2018, om gränserna till Sverige fortsätter att

Läs hela artikeln

Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader

  Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader

Antalet nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram under hösten 2018 kommer öka drastiskt vilket kommer påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd i

Läs hela artikeln
1 2 3 8

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner