Situation Malmö

Nyheter

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning

Malmös redovisade kostnader för flyktingmottagandet ökar

    Malmös redovisade kostnader för flyktingmottagandet ökar

Sedan 2014 har kostnaderna för flyktingmottagandet ökat i Malmö stad och statsbidragen täcker inte dessa kostnader trots att statsbidragen har ökat varje år. De kostnader för flyktingmottagande som Malmö stad

Läs hela artikeln

Färre tar ut mer i försörjningsstöd i Malmö

    Färre tar ut mer i försörjningsstöd i Malmö

Trots att antalet hushåll med försörjningsstöd minskar så ökar kostnaderna. I genomsnitt så mottog 9800 hushåll i Malmö försörjningsstöd varje månad. Detta var en minskning på 2 procent jämfört med

Läs hela artikeln

Flyktingsituationen leder till ökade kostnader

    Flyktingsituationen leder till ökade kostnader

Kostnaderna inom Malmö stads socialtjänst har ökat med 19 procent även när man exkluderar ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Individ- och familjeomsorgen är socialtjänsten i Malmö och arbetar med socialt arbete

Läs hela artikeln

Fler ungdomar utan gymnasieutbildning

    Fler ungdomar utan gymnasieutbildning

Andelen ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat med 20 procent. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt

Läs hela artikeln

Kommunalråd med ansvar för demokrati i Malmö sprider ”Fake news”

  Kommunalråd med ansvar för demokrati i Malmö sprider ”Fake news”

Fredagskvällen den 21 april så skrev Malmö stads kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, miljöpartisten Nils Karlsson,

Läs hela artikeln

Malmö mindre attraktivt för de som bor i Sverige

  Malmö mindre attraktivt för de som bor i Sverige

För andra året i rad så flyttar fler från Malmö till andra kommuner än vad det flyttar människor till Malmö

Läs hela artikeln

Fi satsar på tredje kön

  Fi satsar på tredje kön

Fi fortsätter att ta upp det de anser vara Malmös ”riktiga” problem. Den här gången så menar de att Malmö

Läs hela artikeln

Funktionshindrade ska få hyreshöjningar

  Funktionshindrade ska få hyreshöjningar

Det rödgröna styret i Malmö vill genomföra besparingar och man väljer att minska subventioner till brukare som bor i en

Läs hela artikeln

Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet

  Ökad frånvaro och minskad gymnasiebehörighet

Frånvaron ökar i Malmös grundskolor och gymnasiebehörigheten minskar. Däremot menar grundskolenämnden att om man exkluderar nyanlända från statistiken så ökar

Läs hela artikeln

Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier

  Malmö-elever blir utsatta för sexuella trakasserier

De senaste åtta månaderna så har skolorna i Malmö anmält tretton fall där elever har varit utsatta för sexuella trakasserier.

Läs hela artikeln
1 2 3 7

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner