Situation Malmö

Reportage

Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget

    Regeringens skolreformer urholkar Malmös skolbudget

Flera av regeringens skolreformer är inte finansierade på kommunnivå vilket leder till att Malmö stads grundskolenämnd får ta resurser från andra verksamheter för att finansiera regeringens reformer. Grundskolenämndens delårsrapport visar

Läs hela artikeln

Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor

    Mindre andel gymnasiebehöriga i Malmös kommunala skolor

De senaste åren har en mindre andel elever fått behörighet till gymnasiet i Malmös kommunala skolor. Andelen elever i årskurs nio som är gymnasiebehöriga är högre i fristående skolor än

Läs hela artikeln

Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar

    Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar

Andelen hemlösa kvinnor i Malmö har ökat samtidigt som en majoritet av Malmös hemlösa är födda i Asien och Afrika. Sedan ett antal år tillbaka har den strukturella hemlösheten ökat

Läs hela artikeln

Otrygghet och stök i Malmös skolor

    Otrygghet och stök i Malmös skolor

En majoritet av högstadieelever i Malmös skolor efterfrågar fler åtgärder mot kränkningar. Grundskolenämnden i Malmö genomför årliga attitydundersökningar genom elevenkäter till elever i Malmös grundskolor. Frågorna i enkäterna inriktar sig

Läs hela artikeln

Ojämn könsfördelning bland nyanlända

  Ojämn könsfördelning bland nyanlända

Av de 408 nyanlända som Malmö fick ta emot förra året enligt bosättningslagen var endast 5 procent ensamstående kvinnor medan

Läs hela artikeln

Hemlösheten tränger undan utsatta

  Hemlösheten tränger undan utsatta

Den strukturella hemlösheten i Malmö leder till att hushåll i ekonomisk utsatthet trängs undan och har svårare att få en

Läs hela artikeln

Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

  Fortsatt hög arbetslöshet i Malmö

Prognoser visar att Malmö stad kommer ha en hög arbetslöshet för en lång tid framöver. Arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar

Läs hela artikeln

Barakat anklagas för att vilja införa sharia

  Barakat anklagas för att vilja införa sharia

Katerina Janouch skriver på sin twitter att Malmö-imamen och Centerparti-sympatisören Salahuddin Barakat vill införa sharia-lagar. Salahuddin Barakat är Malmö-imamen som

Läs hela artikeln

IOP-avtalen kan vara olagliga

  IOP-avtalen kan vara olagliga

En del av Malmö stads samarbete med civilsamhället, de så kallade IOP-avtalen, kan vara olagliga. Revisionskontoret har genomfört en granskning

Läs hela artikeln

Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

  Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Varannan Malmöbo som är utomeuropeiskt född och har förgymnasial utbildning, är arbetslös. I en lägesbild av arbetsmarknaden i Malmö som

Läs hela artikeln
1 2 3 9

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner