Situation Malmö

Därför måste högerpartierna vinna röster i förorten

Därför måste högerpartierna vinna röster i förorten
augusti 30
08:20 2016

Pontus Andersson skriver om vikten av att högerpartier aktiverar sig i Sveriges förorter för att förtydliga sin politik och där genom vinna röster där vänsterpartierna har sitt starkaste grepp.

Malmömoderaterna genomför en offensiv i Malmös förorter för att nå nya väljargrupper. Som sverigedemokrat kan jag inget annat än att glädja mig åt Moderaternas initiativ. Anledningen är att vår stad sedan rösträttens införande styrts av Socialdemokraterna, bortsätt från två perioder där Moderaterna styrde staden med stöd av Skånepartiet (1985-88 och 1991-94). Därför är jag fullt övertygad att Moderaterna nu insett att deras enda möjlighet att någonsin styra Malmö igen är med stöd från, eller i samarbete med, Sverigedemokraterna.

Det råder ingen tvekan om att det är vänsterpartierna som vunnit de flesta av Sveriges förorter. En liknande situation ser vi i USA där Demokraterna är stora i utanförskapsområdena, men av vilken anledning? I USA liksom i Sverige har vänsterpartierna fått chansen att rätta upp situationen i dessa områden tack vare sitt mångåriga styre, utan att lyckas. I Sveriges mest drabbade städer är det just Socialdemokraterna som suttit vid makten och i många fall också de som skapat den problematik vi ser.

Anledningen är helt enkelt att vänsterpartierna genom engagemang i föreningar, fritidsgårdar och annat lyckats vinna förtroende bland boende i dessa områden. Genom en demonisering av högern och skapandet av en förlorarmentalitet har de fått invånarna att tro att den enda lösningen på deras problem är socialism.

Med förlorarmentaliteten menar jag att vänsterpartierna kontinuerligt genom olika metoder utnyttjar vissa grupper genom att med sin retorik intala dem att de är i underläge. Vänsterpartiernas klassiska fråga är klassfrågan i vilken de felaktigt menar att ungdomar vars föräldrar har lägre utbildningsbakgrund inte kommer få samma möjligheter som de som har högutbildade föräldrar. På samma sätt menar de felaktigt att det svenska samhället är ohyggligt rasistiskt och att ungdomar med utländsk bakgrund inte har någon chans att lyckas. Att feminismen är en vänsterideologi synliggörs också genom att feminister på samma sätt felaktigt menar att kvinnor att missgynnade i samhället till förmån för männen. Den gemensamma lösningen på dessa påhittade problem är enligt dem socialism.

Genom vänsterpartiernas ständiga nedtryckning av unga vars föräldrar har lägre utbildningsbakgrund, av invandrare och av kvinnor skapas också en förlorarmentalitet i förorten. Det är just denna förlorarmentalitet som tars i uttryck via bilbränder där bilen är en symbol för de som har pengar, bränderna lockar fram blåljuspersonal som utsätts för stenkastning då de är en symbol för det svenska samhället. Jag menar att vänsterpartierna är ytterst skyldiga för skapandet av denna förlorarmentalitet.

Med anledning av detta menar jag att högerpartierna både har mycket att vinna, men dessutom har ett ansvar att erbjuda invånarna i förorten en annan samhällssyn. En samhällssyn som tydliggör att Sverige är ett land där alla, oavsett vad du har för bakgrund eller kön, ges samma möjlighet att lyckas. Samhället måste stödja de goda krafterna. Idag ser vi istället hur föreningsstöd får till tveksamma verksamheter som just har som ambition att upprätthålla vänsterns kontroll över dessa områden. De styrande vänsterpartierna i Malmö betalar gladeligen ut föreningsstöd.

Att Moderaterna jagar röster i förorten är taktiskt. Ska de styra staden efter 2018 är det endast möjligt med oss som vågmästare och Moderaterna vet att Sverigedemokraterna är svaga i utanförskapsområdena, där stjäl de få röster från oss. Ljusglimtar finns dock, många av de samtal jag får från invånare i Malmö är ofta från personer som själva invandrat till Sverige på 60 och 70-talet från Öst- och Sydeuropa som är oerhört frustrerade över situationen i Sverige och Malmö. Därför menar jag att även Sverigedemokraterna har mycket att vinna genom att förtydliga sin politik för både svenskar och personer med utländsk bakgrund som bor i förorten. Ju längre vi låter vänsterpartierna behålla sitt fäste, desto svårare kommer det bli för oss att någonsin låta de goda krafterna vinna.

 

Pontus Andersson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner