Situation Malmö

De rödgröna planerar center för afrosvenskar i Malmö

De rödgröna planerar center för afrosvenskar i Malmö
februari 09
08:40 2016

Malmö stad har tillsatt en arbetsgrupp som ska motverka afrofobi. Arbetsgruppen har bland annat i uppgift att utreda möjligheterna för ett center för afrosvenskar i Malmö.

Malmö stad planerar att bygga ett center för afrosvenskar. Planerna att bygga ett center för afrosvenskar baseras på en rekommendation från stadskontorets förstudie “Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund”. I denna förstudie intervjuades 55 afrosvenskar och fem icke-afrosvenskar. I förstudien kan man läsa att:

“Förstudiens resultat visar att bland de intervjuade personerna råder det konsensus om att det behövs en fungerande offentlig verksamhet för att stödja och förstärka den afrosvenska målgruppen i Malmö. De flesta intervjuade uttryckte ett behov av ett center som är en fysisk plats. Det uttrycktes att centret bör vara kommunalt och ska anställa personer med erfarenhet och kompetens (bland annat språkkompetens). Centrets anställda skulle kunna kompletteras med volontärer.”

Förstudien publicerades i mars 2015 och resulterade i att en arbetsgrupp bildades för att förverkliga förstudiens rekommendationer.

I en rapport som kommunstyrelsen fick i december 2015 om arbetsgruppens verksamhet så är byggandet av centret för afrosvenskar fortfarande aktuellt, trots de ekonomiska svårigheter som Malmö upplever på grund av migrationskrisen. I rapporten kan man läsa:

“Under den första fasen 2015/2016, ska en arbetsgrupp inrättas inom Malmö stad med stark förankring i den afrosvenska gruppen, dess uppgift är att utveckla det långsiktiga strategiarbetet, samt att utreda möjligheter för en fysisk mötesplats.”

Malmö är den enda kommunen i hela Sverige som bedriver ett lokalt förankrat arbete mot det som kallas afrofobi.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner