Situation Malmö

Det finns inga genvägar i Sverige

Det finns inga genvägar i Sverige
augusti 17
11:55 2016

Nima Gholam Ali Pour menar att skapa genvägar för nyanlända invandrare ger fel signaler om hur Sverige fungerar och kommer uppfattas orättvist av många svenskar som aldrig erbjudits några genvägar.

Sedan migrationskrisen så har det pågått en diskussion om hur de nyanlända ska etablera sig i samhället. Attityden från regeringen är att allt ska gå snabbt. Man har infört olika sorters “snabbspår” där nyanlända med utbildning genom korta processer ska komma in på arbetsmarknaden. Vissa av snabbspåren skulle fungera ganska bra medan det finns vissa snabbspår som skadar samhället.

Snabbspåret för lärare och förskolelärare är egentligen ett hån mot Sverige och dess lärare. Skolan är en plats där det svenska samhällets värderingar reproduceras. Olika skolformer har olika läroplaner där det finns en värdegrund förankrad i det svenska samhället. Det finns en pedagogisk och didaktisk tradition i svenska skolor som inte finns i Mellanöstern eller Nordafrika. En lärare från Syrien har inte samma utbildning som en lärare i Sverige har.

En lärare från Syrien har fått i uppgift att reproducera värderingarna i det syriska samhället och en lärare i Sverige ska reproducera värderingarna i den läroplan som är förankrad i det svenska samhället. Trots detta så utgår regeringen ifrån att lärare från Mellanöstern kan använda sin utbildning i Sverige. Det är inte självklart att de kan göra det. Faktiskt så kan en utbildning från Syrien vara ett hinder för att ta till sig de värderingar som finns i svenska skolor.

Det mest hånfulla i regeringens snabbspår för lärare och förskolelärare är att lite mer än ett år efter att en nyanländ lärare kommer till Sverige så kan denna person få en svensk lärarlegitimation. Lärarutbildningen för en grundskolelärare i Sverige är 4,5 år. Hur kan man förkorta 4,5 års lärarutbildning till 1 år, utan att sänka kompetensen hos lärarkåren? Det kan man inte.

Sex månader av denna ett-årsutbildning för nyanlända lärare sker på arabiska. Samtidigt som den nyanlända läraren studerar på arabiska så skickas han/hon ut på praktik i svenska skolor. Så här har vi en person som kommit från en krigszon och påstår att han/hon är lärare. Personen kan inte ens studera på svenska och man skickar den personen till svenska skolor för att ta hand om våra barn. Förväntar vi verkligen oss att kvalitén på undervisningen ska förbättras när det är barnen som lär läraren hur man pratar svenska?

De andra sex månaderna av denna ett-årsutbildning lär man sig yrkessvenska. Självklart så individualiseras snabbspåret men i grova drag så förkortar man 4,5 års lärarutbildning till sex månaders lärarutbildning och sex månaders utbildning där man lär sig svenska. Sedan så kan den nyanlände invandraren få sin lärarlegitimation. Men det kan inte vara så att en lärarutbildning i det kaotiska Irak eller Assads Syrien kan ha samma värdegrund eller lära ut samma pedagogiska och didaktiska traditioner som man lär ut i en svensk lärarutbildning. Vad de nyanlända egentligen får genom snabbspåret för lärare och förskolelärare är en genväg. “Långtidsutredningen 2015” förklarar en del av mitt resonemang:

“Det finns i sammanhanget anledning att notera att en hög formell utbildning från ursprungslandet inte med säkerhet kan antas medföra att utrikes födda har samma nivå på vare sig generella färdigheter eller färdigheter specifikt anpassade till den svenska arbetsmarknaden som inrikes födda på samma formella utbildningsnivå.”

Med andra ord så säger “Långtidsutredningen 2015” att bara för att man har en lärarutbildning från ett land i Mellanöstern så innebär det inte att man har de färdigheter som en svensk lärare har. “Långtidsutredningen 2015” upprepar detta faktum gång på gång:

“Det finns dock anledning att analysera om de färdigheter som en utbildning ger i olika utbildningssystem är lika användbara på den svenska arbetsmarknaden. Om så inte är fallet kan utrikes föddas humankapital överskattas om det bedöms enbart utifrån utbildningsnivå.”

För att vara på den säkra sidan och för att garantera barnen en undervisning av hög kvalité så måste nyanlända invandrare gå hela lärarutbildningen. Vi kan inte förlita oss på en lärarutbildning som baseras på sex månaders lärarutbildning på arabiska och sex månaders utbildning i det svenska språket.

Ännu en av genvägarna som skapas för nyanlända i Sverige är “enkla jobb”. Vi har behövt “enkla jobb” länge i Sverige. Det är många svenskar som inte har någon gymnasie- eller högskoleutbildning och det har inte funnits några politiker som pratat om att dessa svenskar ska få några “enkla jobb”. Utan tanken har alltid varit att man utbildar sig för att få de jobb som finns på en dynamisk arbetsmarknad. Den här märkliga idéen om att politiker ska “skapa” enkla jobb för att anpassa arbetsmarknaden till befolkningens kompetens är något nytt. Det har alltid varit folket som anpassat sig till arbetsmarknaden. Det är Sveriges framgångsrecept. Det svenska folket har utbildat sig för att få jobben istället för att sänka ribban. Om vi i början av 1900-talet hade haft politiker som anpassat arbetsmarknaden till folkets kompetens så skulle vi idag haft lägre löner och ett fattigare samhälle. Istället är Sverige idag kunskapsnationen bakom Spotify och Skype med en stark medelklass och en befolkning som är vana att vidareutbilda sig när omständigheterna på arbetsmarknaden förändras.

Det bästa sättet att visa respekt för människor som har “enkla jobb” är att förstå att deras jobb inte är enkla. I framtiden kommer det inte finnas några “enkla jobb”. De “enkla jobb” som skulle finnas kvar idag är oftast kraftigt subventionerade och kommer rationaliseras bort av den teknologiska och ekonomiska utvecklingen. De nyanlända som kommit till Sverige måste utbilda sig för att anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden med dess högproduktiva arbeten. Det finns inga genvägar i Sverige. De partier som pratar om “enkla jobb” för nyanlända vet inte hur arbetsmarknaden fungerar i västvärlden och har ingen aning om vad Sveriges framgång beror på. Framtiden för Sverige är att gå vidare och utbilda oss, eller som man skriver i “Långtidsutredningen 2015”:

“Sverige behöver upprätthålla den höga färdighetsnivån i arbetskraften för att kunna möta framtida utmaningar från bl.a. digitalisering och internationalisering och behålla sin position i de högproduktiva delarna av värdekedjorna.”

Det ska inte finnas några genvägar för de nyanlända invandrarna. Det finns inte några genvägar för svenskar som har det tufft idag. Tre procent av Sveriges akademiker, mer än 48 000 personer som har utbildat sig här hemma i Sverige, är arbetslösa idag. Var är deras snabbspår?

Nyanlända som har kommit till Sverige ska lära sig att de tjänar Sverige, Sverige tjänar inte dem. Det är de som ska anpassa sig till Sverige, Sverige ska inte anpassa sig till dem. Det spelar inte någon roll om det handlar om arbetsmarknad eller kultur.

Vi har haft duktiga lärare här i Sverige som inte fått lärarlegitimation eftersom de inte haft rätt utbildning. Hur kan någon från Mellanöstern ha rätt utbildning för att få lärarlegitimation efter ett år när dessa duktiga lärare med så många års erfarenhet i svensk skola inte fått lärarlegitimation?

Om allt ska vara enkelt för de nyanlända invandrarna i Sverige så kommer människor se ner på dem. Det handlar om svensk kultur. Man ska inte få mer än vad man förtjänar. Det är omöjligt att ta en utbildning på mer än fyra år och göra det till en utbildning på sex månader som lärs ut på arabiska. Vi skickar medvetet in inkompetenta lärare i skolorna. Staten har inte rätt att göra skolan till ett integrationsverktyg på barnens bekostnad. Det är inte små barn i skolor som ska lära en nyanländ “lärarstudent” hur man pratar svenska. Men just nu så är det så snabbspåret för lärare och förskolelärare fungerar.

Nyanlända invandrare som vill ha “enkla jobb” borde inte ha kommit till Sverige. De borde ha stannat i något av de säkra länder som de reste igenom för att komma till Sverige. Sverige är det sista land man borde komma till om man vill ha “enkla jobb”. Sverige ska inte sänka ribban för att massor av människor utan utbildning illegalt har tagit sig in i landet.

Sverige håller på att skapa kravmaskiner genom dessa genvägar för de nyanlända invandrarna. Om allt ska vara lätt för de nyanlända invandrarna så kommer de inte förstå vad som händer när motgångarna kommer och de kommer komma, eftersom Sverige inte kommer att ha råd med några kravmaskiner i framtiden. Vi har försämrat sjukförsäkringen. Många pensionärer lever i fattigdom. Full sysselsättning tillhör historien. Människor i Sverige har inte tålamod med några kravmaskiner i framtiden. Vi har alla offrat så mycket på grund av att våra politiska ledare sa att vi måste betala statsskulden, att ekonomin måste omstruktureras eller att verksamheten måste spara in resurser. Det var inte någon som klagade. Man gick vidare och vidareutbildade sig eller sökte ett nytt jobb. Vi fick inga snabbspår.

Nu måste de nyanlända invandrarna också ta den långa vägen som alla andra gjorde. Ska de nyanlända invandrarna komma ifatt resten av befolkningen så måste de göra det utan genvägar. Kelgrisar har aldrig varit populära i Sverige.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner