Situation Malmö

Dyster rapport om Malmös gymnasieskolor

Dyster rapport om Malmös gymnasieskolor
december 14
13:33 2015

Andelen elever med högskolebehörighet minskar medan elevernas uppfattning om sina egna förmågor försämras. 37 procent av eleverna har berättat för personal att de har blivit utsatta för kränkning, hot eller våld.

Avdelningen för ekonomi och kvalitet inom Malmö stad har publicerat ett resultatrapport som beskriver tillståndet inom Malmö stads kommunala gymnasieskolor. Andel avgångselever med grundläggande behörighet för högskolestudier har minskat från 68,6 procent läsåret 2013/2014 till 66,2 procent läsåret 2014/2015. Minskningen är kraftig bland pojkar på högskoleförberedande program, där behörigheten för högskolestudier minskat från 83,5 procent läsåret 2013/2014 till 74,8 läsåret 2014/2015.

Andra saker som uppmärksammas i rapporten är att resultatet på teknikprogrammet har sjunkit drastiskt, från 89 till 60 procent med högskolebehörighet. Likaså resultatet på estetiska programmet, från 81 till 63 procent med högskolebehörighet.

De flesta avhoppen i Malmös gymnasieskolor sker i Värnhemsskolan.

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 14.33.53

Källa: “Resultat kommunala gymnasieskolor 2014-15”, Avdelningen för ekonomi och kvalitet

Trots att resultaten är inte de bästa så trivs många elever i Malmös gymnasieskolor. Andelen elever som anger att de trivs och är trygga ligger stabilt mellan 90 och 95 procent. Flickor anger i högre grad bättre trivsel än pojkarna. Eleverna på högskoleförberedande utbildningar trivs bättre än de som går på yrkesutbildning.

6,8 procent av flickorna på yrkesprogram och 0,7 procent av flickorna högskoleförberedande utbildningar uppger sig ha blivit utsatta för våld. 37 procent av eleverna har berättat för personal att de blivit utsatta för kränkning, hot eller våld. 47 procent av dessa elever uppger att de fick väldigt litet eller inget stöd alls från skolan efter att de berättat om sin situation.

Elevernas uppfattning om undervisningen försämras och har försämrats sedan flera år tillbaka.

Skärmavbild 2015-12-14 kl. 14.34.07

Källa: “Resultat kommunala gymnasieskolor 2014-15”, Avdelningen för ekonomi och kvalitet

Även elevernas uppfattning om sina egna förmågor försämras. 64 procent av eleverna instämmer i påståendet att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att ta ansvar för sina studier. 2012 var den siffran 84 procent. 73 procent av eleverna instämmer i att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att tänka kritiskt eller granska fakta. 2012 var den siffran 83 procent. 73 procent av eleverna instämmer i att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats absolut eller ganska mycket. 2012 var den siffran 83 procent.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner