Situation Malmö

Elever känner sig otrygga i Malmös skolor

Elever känner sig otrygga i Malmös skolor
juni 14
07:22 2016

En stor del av eleverna i Malmö stads grundskolor menar att elever och lärare inte respekterar varandra medan en majoritet av eleverna tycker att Malmös skolor ska göra mer för att förhindra kränkningar.

I Grundskoleförvaltningens rapport “Enkätresultaten 2015/2016 – Elever i grundskolan”, som baseras på enkäter som Grundskoleförvaltningen i Malmö låtit eleverna göra så kan man se hur eleverna ser på verksamheten i Malmö stads grundskolor.

Var femte elev i årskurs 7 vet inte vad han/hon behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan. 32 procent av eleverna i årskurs 7 tycker inte att skolarbetet är intressant. Var femte elev i årskurs 7 menar att de inte pratat om mänskliga rättigheter i skolan. Hela 36 procent av eleverna i årskurs 7 menar att man blir dåligt behandlad av andra elever i deras skola om man uppfattas som annorlunda samt att lärare och elever inte respekterar varandra i deras skola.

55 procent av eleverna i årskurs 7 menar att i deras skola så följer inte eleverna de ordningsregler som finns. 22 procent av eleverna i årskurs 7 menar att lärarna inte ens försöker att se till att ordningsreglerna följs.

38 procent av eleverna i årskurs 7 och 39 procent av eleverna i årskurs 9 har inte studiero. 22 procent av eleverna i årskurs 7 och 33 procent av eleverna i årskurs 9 menar att lärare inte ser till att det finns studiero på lektionerna. Majoriteten av eleverna i årskurs 7 och 9 tycker att det behöver göras mer i deras skola för att förhindra kränkningar.

Rapporten baseras på enkätsvar från 8220 elever i Malmös kommunala skolor.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner