Situation Malmö

Elevhälsan i Malmö har det svårt

Elevhälsan i Malmö har det svårt
juli 03
07:35 2017

Den medicinska elevhälsan signalerar mycket tydligt i sin patientsäkerhetsberättelse att det blir svårare för dem att genomföra sitt grundläggande uppdrag.

Grundskoleförvaltningens patientsäkerhetsberättelse som beskriver tillståndet inom den medicinska elevhälsan i Malmös skolor visar på stora brister i verksamheten. Det som kommer fram i patientsäkerhetsberättelsen är att arbetsbelastningen är alltför hög på vissa skolor och arbetsanhopning är ett vanligt förekommande problem.

Patientsäkerhetsberättelsen som bland annat har den medicinska elevhälsans verksamhetschef, skolöverläkaren Stefan Kling, som författare, menar att de senaste årens ökade krav och arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.

Enligt patientsäkerhetsberättelsen så har den stora andelen nyanlända barn och elever som lever under social utsatthet en överrepresentation av såväl kroppsliga som psykiska besvär, vilka påverkar skolgången och kräver insatser.

Det snabbt växande antalet elever inom skolorna innebär risk för försämrad arbetsmiljö med ohälsosam stress för skolsköterskorna. Patientsäkerhetsberättelsen avslutas med att betona någonting som brukade vara självklart en gång i tiden:

”Medicinska prioriteringar måste vara utgångspunkt för planering av arbetsinnehållet för skolsköterskor som av resursskäl riskerar att inte hinna genomföra planerade ordinarie åtaganden enligt hälsovårdens basprogram.”

När elevhälsans patientsäkerhetsberättelse behandlades av Grundskolenämnden på ett sammanträde den 31 maj så inkom både Sverigedemokraterna och Moderaterna med ett särskilt yttrande. I Sverigedemokraternas yttrande kan man läsa följande:

”Sverigedemokraterna har tidigare pekat på underfinansieringen och resursbristen inom den medicinska elevhälsan. Men nu har denna resursbrist förvärrats. Grundskolenämnden har ett ansvar att åtminstone ge elevhälsan de resurser de behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. Det är uppenbart att man inte har tagit detta ansvar. Sverigedemokraterna ser varningssignalerna i patientsäkerhetsberättelsen 2016 och beklagar att elever och personal behöver utsättas för de risker som resursbristen för med sig. Vi uppmanar det rödgröna styret att genast tilldela elevhälsan de resurser som de behöver för att genomföra sitt uppdrag, innan något olyckligt händer.”

Som ett resultat av patientsäkerhetsberättelsen så har Sverigedemokraterna lämnat in en motion till Kommunfullmäktige.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner