Situation Malmö

En del av ett socialkonservativt medielandskap

En del av ett socialkonservativt medielandskap
september 21
13:50 2015

Nima Gholam Ali Pour, redaktör för Situation Malmö, berättar om tanken bakom Situation Malmö och vad visionen är.

Det händer mycket i Malmö och mycket av det är viktigt ur ett socialkonservativt perspektiv. Men det är just det, det är viktigt ur ett socialkonservativt perspektiv och det är endast människor som har socialkonservativa värderingar som lägger märke till denna information och kan presentera det på ett sätt där man betonar det som är viktigt. Den grundläggande tanken med Situation Malmö är att skapa ett kommunikationsmedium där syftet är att förmedla vidare information, som inte alltid kommer fram i andra medier, till allmänheten. Ibland kommer vi förmedla vidare information som kommit fram i andra medier men belysa det ur ett socialkonservativt perspektiv.

Vi kommer att hålla oss till fakta och analys och vi kommer att undvika haranger och predikningar som baseras på tomma påståenden. Det finns gott om hemsidor och bloggar på nätet där personer klagar och varnar för någon sorts domedag. Situation Malmö har inte svaren på alla frågor och vi sitter inte på någon ”sanning”. Vi har tillgång till fakta, siffror och statistik. Vi kan göra en analys av situationen och ofta kommer vi endast presentera fakta ur ett socialkonservativt perspektiv, så du själv kan bedöma hur det ligger till i Malmö.

Självklart kommer det finnas texter där det finns gott om åsikter men vi berättar exakt vem som står bakom de åsikterna och vem han/hon representerar. De personer som skriver de åsikterna på den här sidan kommer också senare kunna stå för sina åsikter och försvara dem. Det kommer finnas en tydlig skillnad mellan artiklar som uttrycker åsikter och artiklar som presenterar en beskrivning baserad på fakta. Detta är mycket viktigt för mig då ett mål för Situation Malmö är att faktiskt kunna användas som en referens i den politiska debatten. Vi kommer begränsa oss till Malmö men Malmö är Sveriges tredje största stad och det är mycket som händer i Malmö som berör övriga Sverige.

Det finns många idag som polemiserar mot olika medier. Jag anser att denna polemik inte leder någonstans. En tidning som Sydsvenskan berättar för läsaren att den är ”oberoende liberal”. Man kan inte förvänta sig att Sydsvenskan lyfter fram information eller perspektiv som är viktiga ur ett socialkonservativt perspektiv, den är ju en liberal tidning. Deras idealvärld är en värld utan gränser där fri invandring är norm. Istället för att klaga på att liberaler vägrar vara konservativa så ska man erkänna att det som behövs är fler perspektiv. Det är därför vi sätter igång Situation Malmö och jag hoppas att vi en dag också kan få ett större socialkonservativt medielandskap. Det behövs!

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner