Situation Malmö

En halv miljard skäl att vara orolig

En halv miljard skäl att vara orolig
december 28
17:30 2016

Hemlöshetskostnaderna skenar i Malmö. Om utvecklingen fortsätter kommer kostnaderna under 2017 överstiga en halv miljard kronor. Förnekelsen är det stora hindret för att finna lösningar.

I Malmö pågår just nu en omorganisation där politiken centraliseras. Historiskt sett brukar detta ske under sämre tider, såsom nu.

Flera stadsområden står inför det faktum att man behöver lämna över ett nollresultat då nämnderna omstruktureras. Det nya året kommer inledas med fokus på åtgärder att minska hemlösheten och många ekonomichefer ligger säkerligen sömnlösa över detta.

Det är viktigt att nämna hur hemlösheten tar sig uttryck. Det finns social hemlöshet som ofta beror på missbruk eller psykisk problematik. Sedan finns det den strukturella hemlösheten som ökat mest på grund av den stora invandringen. Det gäller personer som saknar egen bostad eller endast har bostad på kort sikt. Här har vi också de största kostnadsökningarna då många bor på hotell.

I oktober gjordes en kartläggning över antalet personer som saknar bostad. Siffran uppgick till 2 627 personer. Det är 30 procent fler än året innan.

Malmö Stad har gått så långt att de väljer att samarbeta med vänsterpolitiska Refugees Welcome för att hitta boende till nyanlända hemma hos vanliga Malmöbor.

En bostadsgeneral har utsetts för att reda ut situationen och miljoner efter miljoner satsas på diverse bostadsprojekt.

Allt utan att titta på hur det kunnat bli såhär. Istället dras slutsatsen att staden halkat efter i bostadsbyggandet och att bristen enbart ligger i för få bostäder byggs, inte att för många människor kommit till Malmö.

 

En halv miljard

Det har sedan flera år tillbaka funnits en oroväckande trend kopplat till hemlöshetskostnaderna i Malmö. Från 2007 till 2015 har de skattemedel som gått till att täcka dessa kostnader ökat med 198 procent. Under 2016 prognostiseras kostnaderna skjuta i höjden och uppgå till 386 miljoner kronor. Fortsätter utvecklingen i samma takt kommer kostnaderna under 2017 uppgå till över en halv miljard kronor.

skarmavbild-2016-12-28-kl-18-29-31

Grafik: Malmö Stad

Det pratas ofta om att de som kritiserar den förda invandringspolitiken är rädda. De bär på en obefogad oro sägs det. En oro som grundar sig i okunskap och rädsla för det främmande.

Om det anses okunnigt att peka på hemlöshetskostnaderna som en konsekvens av den stora invandringen till Malmö, då är vi med stolthet okunniga.

Om det kallas rädsla att belysa problemet med att de som invandrar till Malmö försätts i utanförskap från dag ett, då är vi med stolthet rädda.

Faktum är att det finns en halv miljard anledningar till att vara orolig över utvecklingen i Malmö.

 

Förnekelse det största hotet

Det största hotet mot reell förändring, är de som lever i förnekelse. År 2016 finns det fortfarande de som lever i villfarelsen att Malmös problem ska lösas genom att alla nyanlända snabbt kommer i arbete och via inkomstskatt snart bidrar till samhället i stor utsträckning. Det kommer inte ske. Inte med dagens blinda Malmöstyre.

Så låt det nya året bli en vändning även för de som inte ännu förstått och förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner