Situation Malmö

Enig nämnd stoppade bidrag till Bjärby

Enig nämnd stoppade bidrag till Bjärby
februari 11
08:18 2016

Malmös vänsterikon Jonas Bjärby förhandlade om att få 250 000 kr från Malmö stad för sin förening som skulle hjälpa EU-migranter, samtidigt som han protesterade mot Malmö stads beslut att kasta ut EU-migranterna från Sorgensfrilägret. Dokument från Sociala resursförvaltningen visar att sannolikheten att Bjärby skulle få bidrag ökade när EU-migranterna förlorade sitt läger.

Malmös egen vänsterikon Jonas Bjärby som blev känd i medier som en förkämpe för EU-migranterna när lägret i Sorgensfri tömdes i slutet av förra året, förhandlade med Malmö stad om att få ekonomiskt stöd samtidigt som han protesterade mot Malmö stad. Förhandlingarna och protesterna handlade om samma sak, nämligen EU-migranterna och vad som skulle hända med dem. Samtidigt som Bjärby ville förhindra evakueringen av lägret så hade Bjärby förhandlingar med Sociala resursförvaltningen om hur mycket skattemedel som hans förening Stad Solidar skulle få för att hjälpa EU-migranter. Sociala resursförvaltningen skriver följande om Stad Solidars ansökan:

“Vid sociala resursnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2015.11.04 beslutades att i ärendet om organisationsbidrag (SRN 2015-385) återremittera Stad Solidars ansökan om organisationsbidrag med hänvisning till att situationen för bland annat utsatta EU-medborgare, som i hög grad omfattades av ansökan, förändrades i november då lägret på Sorgenfri utrymdes.”

Bjärby har varit ordförande för Stad Solidar sedan februari 2015. I sin roll som ordförande för Stad Solidar så ansökte Bjärby om att få 250 000 kr från Sociala resursförvaltningen. I sin ansökan från 31 maj 2015 skriver Bjärby att pengarna ska gå till:

“Uppsökande verksamhet och praktisk hjälp till socialt utsatta samt hemlösa invånare i Malmö.”

Så medan Bjärby protesterade mot att lägret skulle evakueras så har han varit ordförande för en förening som skulle vinna en hel del på att EU-migranterna kastades ut ur lägret. Detta framkommer i Sociala resursförvaltningens förslag från den 16 december 2015, om att Stad Solidar ska få 30 000 kr i bidrag:

“En del förändringar i verksamheten har skett sedan föreningen lämnade in ansökan i slutet av maj 2015 och Sociala resursförvaltningen har gjort en ny bedömning utifrån dels att ”Sorgenfrilägret” har utrymts dels att antalet flyktingar som anlänt till Malmö ökat kraftigt.”

Med andra ord så förlorade EU-migranterna sitt läger men Bjärbys chanser att få bidrag från kommunen förbättrades. Den 16 december 2015 valde Sociala resursnämnden att enhälligt avslå Stad Solidars ansökan. Sociala resursförvaltningen hade lagt fram ett förslag på att man skulle ge Stad Solidar 30 000 kr men nämnden stoppade förslaget.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner