Situation Malmö

Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik

Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik
juni 28
11:36 2017

Malmös rödgröna styre har på alla möjliga sätt misslyckats med att minska arbetslösheten.

Fyra diagram från Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 visar att Malmö stad ur flera perspektiv misslyckats när det gäller sysselsättningen.

Res1

I diagram 33 kan man se att Malmö under flera år har haft högre arbetslöshet bland hela den arbetsföra befolkningen jämfört med resten av Sverige och storstäderna Göteborg och Stockholm.

Res2

I diagram 34 kan man se att även bland ungdomar så har Malmö högre arbetslöshet jämfört med resten av Sverige och storstäderna Stockholm och Göteborg. Även detta är en trend som har pågått under flera år.

Res3

I diagram 35 kan man se att andelen arbetslösa bland både utlandsfödda och svenskfödda är högre i Malmö jämfört med resten av Sverige och storstäderna Stockholm och Göteborg.

Res4

I diagram 36 så ser man att andelen arbetslösa bland både unga svenskfödda och unga utlandsfödda är högre i Malmö jämfört med resten av Sverige och storstäderna Stockholm och Göteborg. Andelen arbetslösa bland unga utlandsfödda uppgår till hela 40 procent.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner