Situation Malmö

EU-migranternas läger ska rivas

EU-migranternas läger ska rivas
oktober 28
13:14 2015

Miljönämnden har beslutat att riva det läger på Industrigatan där EU-migranter har bosatt sig. Situation Malmö redovisar beslutet och de katastrofliknande förhållandena som har tvingat den rödgröna majoriteten att ta detta beslut.

Miljönämnden har beslutat att riva det läger på Industrigatan där EU-migranter har bosatt sig. Polisens hjälp kommer begäras vid rivningen. Fastighetsägaren kommer stå för 75 procent av kostnaderna som uppstår vid rivningen och städningen därefter. Resten av kostnaderna kommer betalas av Malmö stad. Miljönämnden baserar sitt beslut på miljöbalken.

De som ska genomföra åtgärderna är Kommunteknik Malmö stad. Dessutom ska miljöförvaltningen betala olika entreprenörer för att genomföra de arbeten som krävs för att rivningen och städningen ska genomföras. I miljönämndens beslut så har en lista upprättats av de föremål som ska avlägsnas från platsen. I denna lista ingår allt som kan göra det möjligt för människor att bosätta sig eller övernatta någonstans, som till exempel tält, byggnader, skjul, husvagnar, vindskydd, bilar och andra fordon, toaletter, eldningsanordningar, husgeråd, möbler, presenningar, kläder och madrasser. I beslutet från miljönämnden så kan man också läsa att ifall husdjur och boskap hittas så ska dessa överlämnas till djurskyddet vid länsstyrelsen.

Polisens roll i rivningen är enligt miljönämndens beslut att:

”Utföra de åtgärder som behövs för att förrättningen enligt detta beslut ska kunna genomföras utan onödig fördröjning och under säkra förhållanden.”

Miljönämnden skriver också i sitt beslut:

”För att åtgärderna ska kunna genomföras på ett sätt som är säkert, begärs att polisen utrymmer fastigheten d.v.s. avvisar och avlägsnar samtliga obehöriga till ett betryggande avstånd från arbetsplatsen, avspärrar fastigheten och närområdet på det sätt polisen finner rimligt, och biträder förvaltningen och de som förvaltningen anlitat under hela den tid förrättningen pågår.”

Vid rivningen så kommer det delas ut kortfattad information om miljönämndens beslut på svenska, rumänska och romani. I lägret som ska rivas vid Industrigatan finns idag mer än hundra oidentifierade personer. Fastigheten ägs av Industrigatan i Malmö AB. De som bor och uppehåller sig på fastigheten gör det i strid med fastighetsägarens vilja och utan någon form av avtal med fastighetsägaren. Fastighetsägaren har under både 2014 och 2015 utan framgång försökt avvisa personerna från platsen med hjälp av kronofogden. Det har inte lyckats eftersom kronofogden har krävt att personerna på plats ska identifieras, vilket fastighetsägaren inte kan göra. Stängsel har satts upp. Fastighetsägaren har också polisanmält olaga intrång och egenmäktigt förfarande.

I miljönämndens beslut kan man läsa följande beskrivning av lägret:

”Det finns ingen godtagbar sanitär service. Vatten saknas, vilket medför stora svårigheter för hushållssysslor och hygien. Fastigheten är kraftigt nedskräpad med hushållssopor och avföring, som ger smittrisker för de boende i lägret och dålig lukt. Toaletterna anordnade på privat initiativ är kraftigt nedsmutsade, inte tillräckliga för antalet boende och har inte tillstånd enligt miljöföreskrifterna. Miljöförvaltningen har senast vid inspektion på plats den 2 september konstaterat stora mängder avföring och toalettpapper utomhus på fastigheten, både i omedelbar anslutning till lägret och kring de två toaletterna.”

Miljönämnden nämner också att fastigheten är ”kraftigt nedskräpad” och att värme- och elförsörjning saknas i lägret vilket leder till att det eldas med fast bränsle för matlagning och varmhållning, vilket medför störande och hälsofarlig rök för omgivningen samt omedelbar och allvarlig brandrisk för de boende i lägret.

Miljönämnden beskriver också hur människor som bor i lägret bor i bilar:

”Under inspektion den 2 september konstaterade miljöförvaltningen att samtliga på fastigheten uppställda bilar med svenskt registreringsskylt hade körförbud – flertalet p.g.a. brister i bromssystemet, utom en som dock var avställd och med anmärkning från bilbesiktningen. Flera bilar hade sålts till senaste ägaren under rådande körförbud, som i vissa fall har gällt under flera år. Det rör sig således om skrotbilar som används för boende.”

Den 27 februari 2015 bestämde miljöförvaltningen, med hot om vite, att fastighetsägaren skulle städa fastigheten. Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen, som fastställde beslutet men tog bort hotet om vite. Beslutet har vunnit laga kraft och fastställer fastighetsägarens ansvar att utföra städning och avlägsnande av avfall. Det finns också ett förbud mot fastighetsägaren avseende upplåtelse för boende. Motsvarande förbud, riktat direkt mot EU-migranterna har upphävts av länsstyrelsen med hänvisning till att EU-migranternas namn inte angetts i beslutet.

EU-migranterna kan ha bott i lägret i högst två år, i de flesta fall en kortare tid. Kommunen kommer erbjuda akut hjälp genom sociala resursförvaltningen. I samband med avvisningen kommer sociala resursförvaltningen att öppna ett visst antal sovplatser i en temporär övernattningslokal. Platserna ska finnas tillgängliga i minst tre dygn. EU-migranterna kan sedan söka nödprövning enligt socialtjänstlagen, för akut hjälp. Rivningen och städningen av lägret kommer kosta mellan 1 till 2,5 miljoner kr, beroende på om EU-migranterna frivilligt lämnat fastigheten eller inte och då tagit med sig fordon, husvagnar m.m. eller inte. Rivningen av lägret kommer äga rum den 2 november.

Dela

Om författaren

Pontus Andersson

Pontus Andersson

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner