Situation Malmö

Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända
juli 25
07:20 2017

I en enkätundersökning som genomfördes av Grundskoleförvaltningen i Malmö så visar det sig att färre än hälften av eleverna på mottagningsskolan Mosaik, som är en skola för nyanlända, äter frukost.

Mottagningsskolan Mosaik är en skola i Malmö som tar emot nyanlända elever som går i högstadiet. På skolan kartläggs varje elevs språkliga och matematiska förmåga samt vilka förkunskaper eleven har i de olika skolämnena. Denna bedömning är högprioriterad på skolan för att skapa de bästa förutsättningarna för vidare skolgång för de nyanlända eleverna.

Under december 2016 besvarade elever på Mottagningsskolan Mosaik i Malmö en enkät om sina mat- och dryckvanor. Syftet var att tillhandahålla information som kan vägleda skola och elevhälsa
i utformning av hälsofrämjande insatser för eleverna i fråga. De huvudsakliga resultaten var följande:

  • Färre än hälften av eleverna uppger att de äter frukost varje dag.
  • En av fyra uppger att de minst några gånger i veckan väljer bort skollunchen för att i stället köpa någonting mindre näringsriktigt att äta.
  • En av fyra uppger att de dricker söta drycker varje dag.
  • Tre av tio uppger att de dricker energidrycker varje dag.
  • Nästan hälften av eleverna uppger att de lägger sig hungriga minst några kvällar per månad.
  • Flickorna uppger i högre grad än pojkarna en rad problematiska vanor.
Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner