Situation Malmö

Fi får igenom motion

Fi får igenom motion
februari 09
08:42 2016

Fi fick igenom en motion i kommunstyrelsen som gör att ord som “tjänsteman” och “nämndeman” kommer att ersättas av “tjänsteperson” och “nämndeperson”.

3,2 procent av de röstberättigade malmöborna röstade på Feministiskt initiativ i kommunvalet 2014 och partiet är kommunfullmäktiges minsta parti med två mandat. Trots detta så har partiet lyckats få bifall för sin motion i kommunstyrelsen, där könsprefixet “-man” ska ersättas av det könsneutrala “-person” i alla sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet att bifalla motionen i kommunstyrelsen med följande motivering:

“Vi Sverigedemokrater yrkande på att motionen i sin helhet skall avslås. Vi grundar vårt avslag på flera olika anledningar men den tyngsta anledningen är att Malmö stad med sin svaga ekonomi skall finansiera detta. Malmös skattekronor skall användas på ett vettigt sätt och inte till den här typen av förslag.”

Även Moderaterna reserverade sig mot beslutet att bifalla motionen.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner