Situation Malmö

Fi satsar på tredje kön

Fi satsar på tredje kön
april 03
07:26 2017

Fi fortsätter att ta upp det de anser vara Malmös ”riktiga” problem. Den här gången så menar de att Malmö stads blanketter ska ha ett alternativ för dem som inte anser sig vara en ”han” eller ”hon”. Men Malmö stads blanketter brukar vanligen inte begära ut könstillhörighet.

En motion till Malmös kommunfullmäktige som Feministiskt initiativ har skrivit är ute på remiss i de olika kommunala nämnderna i Malmö. Motionen menar att ingen skall

känna sig tvingad till att identifiera sig som antingen ”han” eller ”hon”. Därför menar Fi att förutom att man ska ha alternativen ”Man” eller ”Kvinna” på kommunala blanketter så ska även alternativet ”Annat” finnas med.

Det Fi inte är medveten om är att Malmö stad inte brukar fråga efter personernas könstillhörighet på kommunens blanketter. De enda gånger Malmö stad frågar efter könstillhörighet så handlar det om att man vill dokumentera olika former av ojämställdhet, eller om lagen kräver att man begär ut information om könstillhörighet. Det problem som Fi vill lösa med hjälp av sin motion existerar inte överhuvudtaget.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner