Situation Malmö

Filmfestival missköter ekonomin och får 100 000 extra

Filmfestival missköter ekonomin och får 100 000 extra
oktober 13
07:59 2015

Efter att ha misskött sin ekonomi i flera år så saknar BUFF filmfestival 450 000 kr och riskerar konkurs. Malmö stads kulturnämnd beslutar därför att ge BUFF filmfestival 100 000 kr extra i bidrag.

Den 29 juni skickade en anställd hos BUFF filmfestival ett mejl till kulturförvaltningen i Malmö med följande innehåll:

”Jag har tyvärr tråkiga nyheter. BUFF 2015 har gått med ett stort ekonomiskt minus. Detta betyder att vi trots att vi vidtagit ekonomiska åtgärder, som att minska den permanenta personalstyrkan och byte av kontorslokaler, inte kommer att klara höstens kostnader. Vi har lagt en stram budget för nästa års festival med tanke på vårt växande underskott och om vi får extra hjälp med hösten så kommer vi så småningom att hamna på grön kvist.”

BUFF filmfestival arrangeras av föreningen BUFF som sedan 1984 haft målet att förmedla kvalitativ film och rörlig media för barn och ungdomar. Men enligt kulturförvaltningen har ekonomin de senaste åren skötts slarvigt. Kulturförvaltningen ger följande beskrivning av orsakerna till att BUFF filmfestival har fått ekonomiska problem:

”Orsakerna till det uppkomna läget är flera. BUFF anger att man under lång tid har lånat av kommande års finansiering för att finansiera löpande kostnader och därmed har fått en upparbetad skuld. Redan förra året upprättades en plan för att komma tillrätta med underskottet. Styrelsen har under året dessutom haft dålig löpande insyn i BUFF´s ekonomi. Redovisning och uppföljning har varit bristfällig och attestordningen har inte följts. Trots genomförda effektiviseringsåtgärder inom personalen, ny attestordning samt generella besparingar har man inte kunnat komma tillrätta med underskottet, utan står istället inför ett likviditetsstopp i september 2015. Utöver bristande likviditet så är det egna kapitalet minimalt, då man tvingats använda även detta för att täcka kostnader. Om man inte kan lösa den akuta situationen menar man att man riskerar att behöva begära föreningen i konkurs.”

Den 2:e september beslutade kulturnämnden i Malmö stad att bevilja BUFF Filmfestival ett extra bidrag om 100 000 kr för hösten 2015, under förutsättning att Svenska Filminstitutet, Region Skåne och BUFF Filmfestival vardera går in med motsvarande summor.

Moderaterna och Folkpartiet reserverade sig mot beslutet medan Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner