Situation Malmö

FI:s första seger blev en pinsam förlust

FI:s första seger blev en pinsam förlust
februari 25
08:26 2016

Den 4:e februari skulle Feministiskt initiativ få igenom sin första motion i Malmö stads kommunfullmäktige. Det som hände istället var att motionärens bristande kunskaper om brottsbalken resulterade i en seger för Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

Situation Malmö har tidigare rapporterat om Feministiskt initiativs motion om att ord som “tjänsteman” och “nämndeman” ska ersättas av “tjänsteperson” och “nämndeperson”. Motionen fick stöd i kommunstyrelsen. Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut i kommunstyrelsen.

Men i kommunfullmäktige där det det slutgiltiga beslutet skulle tas så konfronterades motionen av ett starkt motstånd. Enligt kommunallagen så ska ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det. Det var detta som hände på kommunfullmäktiges möte den 4:e februari. En allians bestående av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna begärde att FI:s motion skulle återremitteras till kommunstyrelsen för att:

“Hos Malmö åklagarkammare och Polismyndigheten i Skåne efterhöra deras inställning till lämpligheten av att Malmö tillämpar andra benämningar på sina tjänstemän än vad som regleras i brottsbalken och annan lagtext.”

Feministiskt initiativs motionär Katerin Mendez hade inte läst brottsbalken innan hon hade skrivit denna motion. I brottsbalken används begreppet “nämndemän” vilket innebär att Malmö stad inte kan ändra dessa begrepp genom kommunala beslut. Det är endast riksdagen som kan ändra dessa begrepp genom att göra förändringar i brottsbalken.

Förutom motionären Katerin Mendez (FI) så var Miljöpartiets kommunalråd Nils Karlsson också uppe och yrkade bifall till motionen.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner