Situation Malmö

Fler med utländsk bakgrund jobbar i Malmö stad

Fler med utländsk bakgrund jobbar i Malmö stad
juni 28
07:24 2016

Andelen personer med utländsk bakgrund i Malmö ökar samtidigt som andelen medarbetare i Malmö stad samt andelen chefer i Malmö stad också ökar.

Malmö stad har under en lång tid haft målet att andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska motsvara andelen av den totala befolkningen. Detta innebär att Malmö stad för en noggrann statistik av hur många medarbetare med utländsk bakgrund som anställs. Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar som är utrikes födda.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.25.45

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

Sedan 2008 har både andel av medarbetare med utländsk bakgrund bland Malmö stads medarbetare och andel av människor med utländsk bakgrund i befolkningen ökat.

Många av medarbetarna med utländsk bakgrund finns inom stadsområdesförvaltningarna och förskoleförvaltningen medan minst medarbetare med utländsk bakgrund finns inom fastighetskontoret, gatukontoret, stadskontoret och kulturförvaltningen.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.26.19

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

Den 31 december 2015 hade 17 procent av Malmö stads chefer utländsk bakgrund. Det är en ökning jämfört med föregående år på 2,8 procentenheter. Under perioden 2008 till 2015 har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat från 10,5 procent till 17,0 procent.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.26.55

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökade i samtliga av Malmö stads tio största yrkesgrupper jämfört med 2014.

Skärmavbild 2016-06-28 kl. 09.27.22

Källa: Personalredovisning 2015, Malmö stad

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner