Situation Malmö

Fler orosanmälningar och dyrare placeringar

Fler orosanmälningar och dyrare placeringar
mars 14
10:26 2018

Antalet orosanmälningar gällande barn har ökat under 2017 i Malmö. Däremot har antalet placerade barn minskat medan deras placeringar blivit dyrare, då problemen är svårare.

Under år 2017 aktualiserades 12 100 ärenden i Malmö som gällde anmälningar om oro för barn. Detta är en ökning med drygt sju procent jämfört med 2016. Den största ökningen rör aktualiseringar med anledning av bristande omsorg och även barn i riskmiljö samt misstänkt kriminalitet.

Enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden beror ökningen dels på att befolkningen i Malmö, i synnerhet barn och unga, ökar och dels på att satsningar från socialtjänstens sida gjort att fler orosanmälningar inkommer.

Under år 2017 har antal barn som har placerats minskat. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att antalet placeringar ökat under 2016 på grund av det stora antalet placeringar för ensamkommande barn och unga.

Kostnaderna för placeringar har ökat trots det lägre antalet placeringar. Kostnadsökningarna beror på ett ökat antal placeringar enligt LVU, ett ökat användande av konsulentstödda jour- och familjehem, höjda dygnskostnader, samt fler barn med omfattande eller komplexa behov som kräver längre och dyrare placeringar.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner