Situation Malmö

Fler ungdomar utan gymnasieutbildning

Fler ungdomar utan gymnasieutbildning
maj 08
08:37 2017

Andelen ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret har ökat med 20 procent.

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Detta kallas det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

I Malmö så är det Vägledningscentrum som kontaktar ungdomar, bistår med vägledning till studier eller praktik och följer upp. Under året var i genomsnitt 1300 ungdomar registrerade inom KAA, varav cirka 45 procent flickor och 55 procent pojkar. Antalet ungdomar inom KAA har ökat med 20 procent sedan föregående år.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner