Situation Malmö

Flest sammanbrott i familjehem med ensamkommande barn

Flest sammanbrott i familjehem med ensamkommande barn
oktober 20
09:42 2015

Invandringen påverkar Malmö på olika sätt. För första gången så sker de flesta sammanbrotten i familjehem med ensamkommande barn. Stadskontorets rapport ”Sammanbrott i familjehem 2014” efterfrågar förbättring.

När det sker ett sammanbrott i familjehem så innebär det att ett barn som befinner sig i ett familjehem får sin vistelse i familjehemmet avbruten och hamnar antingen på en institution eller hos ett annat familjehem. Malmö stad har undersökt oplanerade avbrott i familjehem sedan 2006 och sedan 2011 har man börjat undersöka sammanbrott i familjehem.

Skärmavbild 2015-10-20 kl. 11.48.27

Traditionellt så har omsorgssvikt och förälders missbruk varit de vanligaste anledningarna till att barn blivit placerade i familjehem som brutit samman. Men i den senaste undersökningen ”Sammanbrott i familjehem 2014” så kan man se att i de 27 familjehem där det skett sammanbrott så har barnen i nio av dessa hem blivit placerade i familjehem för att de var ensamkommande.

Skärmavbild 2015-10-20 kl. 11.48.38

Tjänstemän i Malmö stad har fått särskilda utbildningar för att höja kunskapen om ensamkommande genom att få kunskap om hur man bäst förhåller sig till barn med posttraumatiskt stress syndrom, PTSD, samt föreläsningar kring migration och sexualitet. Undersökningen ”Sammanbrott i familjehem 2014” kommer fram till slutsatsen:

”Att finna rutiner och metoder för arbetet med familjehemsvård för ensamkommande flyktingbarn kommer att behöva vara i fokus under längre tid och i samverkan med andra aktörer för att nå resultat på sikt.”

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner