Situation Malmö

Flyktingsituationen leder till ökade kostnader

Flyktingsituationen leder till ökade kostnader
maj 08
08:38 2017

Kostnaderna inom Malmö stads socialtjänst har ökat med 19 procent även när man exkluderar ekonomiskt bistånd och hemlöshet.

Individ- och familjeomsorgen är socialtjänsten i Malmö och arbetar med socialt arbete riktat mot barn, ungdomar, familjer och missbrukare samt ekonomiskt bistånd och hjälp med boende för hem- och bostadslösa.

Den totala nettokostnaden för individ- och familjeomsorgsverksamheten var under 2016 1,1 miljarder kr, om man inte räknar med ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Detta var 180 miljoner kr eller 19 procent mer än föregående år. Ökningen beror till stor del på fler placeringar av såväl barn och unga som vuxna på institution och i familjehem samt fler öppenvårdsinsatser.

I Malmö stads årsredovisning för 2016 så gör man bedömningen att flyktingsituationen har bidragit till de ökande behoven i socialtjänsten.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner