Situation Malmö

Folkets Park förebild för Malmös bibliotek

Folkets Park förebild för Malmös bibliotek
januari 08
08:38 2016

En ny biblioteksplan kräver att Malmös bibliotekarier ska bli integrationshandläggare, arbetsförmedlare och forskare på  en och samma gång.

Malmö stads folk- och skolbibliotek ska få en biblioteksplan som ska gälla fram till 2019. Det finns redan en bibliotekslag som definierar det uppdrag som folk- och skolbibliotek har men enligt Malmö stads biblioteksplan så ska den kommunala biblioteksplanen lyfta ett “malmöperspektiv” som “kopplar uppdraget till förutsättningarna i Malmö och aktuell samhälls- och teknikutveckling.”

I biblioteksplanen kan man läsa att resurserna i Malmös bibliotek är ojämnt fördelade och att biblioteken har olika goda förutsättningar att utföra sina uppdrag. Bibloteksplanen är en fortsättning på Malmö-kommissionens arbete vars syfte var att skapa ett socialt hållbart Malmö. Därmed lägger biblioteksplanen ett stort ansvar på biblioteken och bibliotekspersonalen.

Att biblioteken ska göra mer än att låna ut böcker märks i biblioteksplanen. Man kan bland annat läsa:

“Interkulturell kompetens är mycket viktigt i Malmö som har en stor mångkulturell befolkning. Interkulturell kompetens innebär att förstå och kunna möta olika kulturer och dess tankesätt.”

Biblioteksplanen menar också att biblioteken i Malmö ska bli en mötesplats som definieras på följande sätt:

  • där individer och grupper från olika områden i Malmö kan träffas gränsöverskridande
  • som bidrar till bildande och fördjupande av sociala och professionella nätverk
  • som ger tillgång till relevant utbildning
  • som ger tillgång till meningsfull och inspirerande fritid
  • som ger utrymme för malmöborna att påverka och uttrycka sig

I planen kan man också läsa att biblioteken i Malmö ska se Folkets Park som en förebild:

“Biblioteken bör bjuda in externa aktörer och ge dem möjligheten att arrangera verksamhet på biblioteket. Goda förebilder finns, t.ex. Folkets Park och Garaget.”

Samtidigt ska biblioteken göra en levnadsundersökning som en del av varje större utvecklingsprocess. En levnadsundersökning är en undersökning om människors levnadsvanor och genomförs vanligen av universitet eller organisationer som arbetar med statistik.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner