Situation Malmö

Fritidshemmen nedprioriteras i Malmö

Fritidshemmen nedprioriteras i Malmö
februari 18
08:49 2016

Fritidshemmen i Malmö fick kritik av Skolinspektionen för att elevgrupperna var för stora. Malmö stads rödgröna styre negligerar kritiken och vägrar ge resurser till grundskoleförvaltningen för att minska elevgrupperna.

I december kunde Situation Malmö redovisa Skolinspektionens hårda kritik mot Malmö stads fritidshem där Skolinspektionen bland annat menade att elevgrupperna var alltför stora och kan omfatta 80-100 elever.

I en rapport från grundskoleförvaltningen från 19 januari så framgår det att under 2015 har grundskoleförvaltningen gett grundskolenämnden och kommunstyrelsen förslag på hur elevgrupperna i fritidshemmen kan minska. Som ett resultat av förslaget så har grundskolenämnden äskat medel för minskade elevgrupper i fritidshemmen. Däremot har kommunfullmäktige inte anslagit några särskilda medel för detta ändamål i budget 2016.

Malmö stads rödgröna styre väljer därmed att trotsa Skolinspektionens rekommendationer. Fritidshemmen är en av flera områden som nedprioriteras efter de enorma utgifter som uppstått i och med migrationskrisen som drabbade Malmö förra året.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner