Situation Malmö

Funktionshindrade ska få hyreshöjningar

Funktionshindrade ska få hyreshöjningar
mars 20
08:40 2017

Det rödgröna styret i Malmö vill genomföra besparingar och man väljer att minska subventioner till brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS.

Idag är det så att högsta hyresnivån för brukare som bor i en bostad med särskild service enligt LSS i Malmö stad är 5 000 kr per månad, oavsett hur hög den faktiska hyreskostnaden är. Resten av hyreskostnaden subventioneras av Malmö stad. Den grupp som bor i dessa bostäder är människor som har någon form av funktionshinder.

Enligt ett förslag från det rödgröna styret i Malmö stad så ska den högsta hyresnivån höjas till 6200 kr. På detta sätt så vill det rödgröna styret i Malmö spara 6 miljoner kr. Kommunfullmäktige kommer att rösta om detta förslag den 23 mars.

I det rödgröna förslaget så resonerar man att det finns ett särskilt bostadstillägg som Försäkringskassan kan betala ut vilket skulle möjliggöra denna hyreshöjning för funktionshindrade. I förslaget så skriver stadskontoret att det inte är säkert att Försäkringskassan kommer att bevilja detta särskilda bostadstillägg, men att även de som inte får detta särskilda bostadstillägg kommer få en hyreshöjning.

Denna besparing som kommer sätta ett ekonomiskt tryck på funktionshindrade sker i Malmö samtidigt som staden ger ekonomiskt stöd till illegala migranter.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner