Situation Malmö

Genusfrågor och mångkultur i centrum för Malmös förskolor

Genusfrågor och mångkultur i centrum för Malmös förskolor
januari 26
08:29 2016

Förskoleförvaltningens lägesbedömning 2015 avslöjar fler sjukskrivningar och fler kränkningar mot barn. Majoriteten av kränkningarna begås av förskolepersonal. Samtidigt satsar många förskolor på genusfrågor.

Sjukskrivningarna i Malmös kommunala förskolor är höga, enligt förskoleförvaltningens lägesbedömning 2015. Sjukfrånvaron har under det första halvåret 2015 ökat jämfört med samma period för 2014, från 8,1 procent till 8,9 procent. Framförallt är det korttidssjukfrånvaron som ökar vilket i sin tur innebär ett ökat behov av korttidsbemanning.

Det är små förskolor i Malmö som har svårt att få sin verksamhet att gå runt vid korttidssjukfrånvaro. Enligt förskoleförvaltningen kan kortare öppettider vara en del i lösningen på den pressade situation som små förskolor befinner sig i.

Ett antal förskolor har valt att arbeta med genusfrågor som sitt utvecklingsområde. Dessa förskolor kommer få handledning från Pedagogisk Inspiration Malmö som är en del av grundskoleförvaltningen, och som arbetar mycket med genuspedagogik.

Modersmål och mångkultur har fått en central roll i Malmös förskolor. I lägesbedömning 2015 så skriver förskoleförvaltningen:

“Det finns dock skillnader mellan förskolor då personalens kunskap om det vardagliga arbetet kring modersmål varierar. I vissa förskolor kvarstår arbete med barnens miljöer såsom att synliggöra de olika kulturerna i miljön och att använda miljöerna i arbetet för att lyfta mångfalden. Det finns även behov av att stärka upp utbudet av litteratur på olika språk till förskolorna. För att stödja förskolorna i det fortsatta utvecklingsarbetet har en övergripande genomförandeplan tagits fram, Språkpolicy och genomförandeplan för språkutveckling med fokus på modersmålstöd.”

Förskoleförvaltningen bedömer att andelen förskollärare i verksamheten kommer att minska de kommande åren utifrån fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet och att det råder nationell brist på förskollärare. Förskoleförvaltningen uppskattar också att av cirka 2000 barnskötare i Malmö stads verksamhet så saknar omkring 400 stycken formell kompetens.

Anmälningar om kränkande behandling har ökat från 31 stycken första halvåret 2014 till 92 stycken första halvåret 2015. Under första halvåret 2015 så misstänks personalen i förskolorna för 73 procent av kränkningarna mot barnen. Oftast är det föräldern som gör anmälan.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner