Situation Malmö

Grupp 194 och den pinsamma tystnaden

Grupp 194 och den pinsamma tystnaden
december 20
15:16 2017

Nima Gholam Ali Pour går igenom vad Grupp 194 är och hur de får ekonomiskt stöd av Malmö stad samt vilka konsekvenser ett sådant stöd kan få för en stad som redan har stora problem med antisemitism.

Den 27:e oktober beviljade Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö 211 600 kr till sammanlagt sex föreningar i form av ett tillfälligt verksamhetsstöd för nattvandring. Dessa pengar är en del av Malmö stads 50 miljoners-satsning på trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön i Malmö.

132 000 kr av dessa 211 600 kr fördelades till en sammanslutning av tre föreningar som kallar sig Trygg Malmö och som genomför sina nattvandringar i Rosengård. Dessa tre föreningar är Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen, Grupp 194 Malmö och Somaliska Regnbågeföreningen.

Grupp 194 Malmö är en del av den pro-palestinska organisationen Grupp 194. Siffran 194 står för FN:s resolution 194 som talar om att palestinska flyktingar som så önskar ska få återvända till sina hem i Israel som de fick lämna 1948. Självklart kan man ha den åsikten och argumentera för den, men det är inte lämpligt att en sådan organisation får kommunala medel för att nattvandra, precis som att det vore olämpligt att ge skattemedel till pro-israeliska organisationer för att dessa ska nattvandra på Malmös gator.

Om man nu ska finansiera nattvandring med skattemedel så förväntar sig nog de flesta malmöbor att det är organisationer som främst jobbar med trygghet och lokalsamhället som ska få dessa skattemedel. Grupp 194 Malmö är först och främst en pro-palestinsk organisation med nära samarbete med Demokratiska Fronten för Palestinas Befrielse (DFLP). DFLP är sedan 1999 inte längre stämplad som en terroristorganisation men de har fortfarande en paramilitär organisation och får stöd från Assad-regimen i Syrien. Så sent som den 5:e november 2017 så var Suheil Alnatour från DFLP:s partistyrelse i Grupp 194:s lokaler i Malmö.

Namnlös

Grupp 194 tar på inget sätt avstånd från våld eller antisemitism. På Grupp 194:s Facebook-sida kan man se bilder av barn med vapen i hand och karikatyrer av judar som skär upp barn och dricker blod.

Namnlös1Namnlös2

I ett Malmö som redan är drabbat av antisemitism så är det märkligt att Grupp 194 Malmö är en av de organisationer som får skattemedel för att nattvandra. Att Grupp 194 Malmö har ett samarbete med DFLP är inte någon hemlighet. Att Grupp 194:s kritik mot Israel ibland kan vara våldsbejakande och gränsar till antisemitism är inte heller någon hemlighet. Ändå så har de rödgröna partierna i Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljat skattemedel till denna organisation. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Att organisationer som är fientliga mot Israel och har våldsbejakande ideologier får skattemedel från Malmö stad har varit ett flitigt debatterat ämne i Malmös kommunfullmäktige på sistone. I kommunfullmäktige i augusti så debatterades liberalen Olle Schmidts motion om tydligare demokratikrav på föreningar som Malmö stad stödjer. Motionen nämner just kommunalt stöd till organisationer som förnekar Israels existens, eftersom detta sorts stöd har förekommit mer än en gång.

När det gäller Grupp 194 Malmö så blev de också i år belönade av Malmö stad. Under Föreningsgalan 2017 som Malmö stad anordnar så fick Grupp 194 Malmö tillsammans med Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen och Somaliska Regnbågeföreningen, priset för årets föreningsinsats för Malmö 2016. Dessutom så fick Grupp 194, 7000 kr i startbidrag förra året från fritidsförvaltningen i Malmö.

Vilka värderingar Grupp 194 Malmö står för är tydligt och det är en självklarhet att det är helt och hållet olämpligt att en sådan organisation får skattemedel för att nattvandra i Rosengård. Att dessa händelser överhuvudtaget kunnat hända beror på det utrymme som de rödgröna partierna i Malmö länge haft att stödja sådana här organisationer. I en tid då hela landet försöker mobilisera mot våldsbejakande ideologier så behövs det en bredare diskussion här i Malmö, om vilka organisationer som ska få skattemedel.

Det borde finnas samsyn om att organisationer som accepterar våld som ett verktyg inte ska få kommunala skattemedel. Om det inte finns en sådan samsyn så är det viktigt att oppositionen i Malmö fortsätter driva dessa frågor så att politiskt våld aldrig legitimeras och våra skattemedel används på ett ansvarsfullt sätt.

Även medierna har ett ansvar i denna fråga. De skånska medierna har inte skrivit ett ord om att Grupp 194 får ekonomiskt stöd från Malmö stad trots att Sveriges främste terrorforskare Magnus Ranstorp har uttalat sig kritiskt om det ekonomiska stödet till Grupp 194. Endast Världen Idag har skrivit ett reportage om händelsen. Varför är de skånska medierna tysta? Är det helt och hållet ointressant att Sveriges främste terrorforskare kritiserar att en tung nämnd i Malmö ger stöd till en viss förening? Vill inte Kvällsposten eller Sydsvenskan veta vad Ranstorps kritik baseras på? Är det inte märkligt att Malmö stad ger ekonomiskt stöd till en förening som publicerar antisemitiska bilder på sin officiella Facebook-grupp?

Det är viktigt att vara konsekvent. Man kan inte delta i en kippavandring ena dagen och den andra dagen, besluta att ge ekonomiskt stöd till en förening som sprider antisemitiska bilder på sin Facebook-sida. Om det rödgröna styret i Malmö stad är beredd att ta avstånd från antisemitism och våldsbejakande extremism så börjar det med att man slutar stödja föreningar som sprider antisemitism och våldsbejakande extremism. Det rödgröna styret måste både i ord och handling ta avstånd från all antisemitism och våldsbejakande extremism. Om det rödgröna styret i Malmö inte är beredd att åtminstone undersöka Grupp 194:s samröre med DFLP och de antisemitiska inslagen på deras Facebook-sida, då vill man inte ta avstånd från antisemitismen och våldsbejakande ideologier.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner