Situation Malmö

Hälften av Malmös skolor har ingen tillgänglig likabehandlingsplan

Hälften av Malmös skolor har ingen tillgänglig likabehandlingsplan
februari 18
08:55 2016

Inga uppgifter till rektorn eller skolsköterskan på skolans hemsida. Inaktuella blanketter. En granskning som grundskoleförvaltningen gjort av skolornas webbsidor i Malmö visar att det finns stora problem.

Som en del av grundskoleförvaltningens interna kontrollplan så granskade grundskoleförvaltningen 20 grundskolors webbsidor för att kontrollera att informationen är aktuell och korrekt på malmo.se. Det som kontrollerades var om grundskolornas hemsidor hade uppgifter som telefonnummer och adress till skolan, antal elever, kontaktuppgifter till rektor, biträdande rektor och fritidshem, länk till skolans likabehandlingsplan m.m.

De brister som kom fram i granskningen var att 10 procent av skolorna saknade eller hade fel telefonnummer till skolans kansli. 45 procent av skolorna saknade eller hade fel uppgift om elevantal. 10 procent av skolorna saknade eller hade fel kontaktuppgifter till rektor. 40 procent av skolorna saknade eller hade fel kontaktuppgifter till fritidshemmet. 19 procent av skolorna saknade eller hade fel kontaktuppgifter till övriga nyckelpersoner, som till exempel biträdande rektor eller skolsköterska. 25 procent av skolorna hade inte publicerat skolans likabehandlingsplan medan 25 procent hade en inaktuell version. 51 procent av dokumenten och blanketterna var inaktuella.

80 procent av skolorna hade, mot grundskoleförvaltningens rekommendationer, publicerat förvaltningsgemensamma blanketter på skolans egna webbsidor.

I sin analys så är grundskoleförvaltningens förklaring bland annat:

“Rektor som har ansvar för att informationen om verksamheten är uppdaterad och korrekt, prioriterar inte uppgiften eller saknar förståelse för hur viktigt det är. Skolornas webbinformatörer har inte tid eller möjlighet att prioritera uppdateringen av webbsidorna eller behöver ha bättre/mer utbildning i publiceringsverktyget och riktlinjer för webbarbetet.”

Sverigedemokraterna lämnade in ett särskilt yttrande i grundskolenämnden där de kräver ett krafttag när det gäller skolornas hemsidor och menar att skolan måste ha en god kontakt med föräldrarna och det omgivande samhället, vilket kräver att man har möjligheten att kontakta skolan.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner