Situation Malmö

Här är Malmös ekonomiska situation

Här är Malmös ekonomiska situation
oktober 17
09:33 2016

Pontus Andersson presenterar en lång lista på oroande faktorer i Malmös ekonomiska situation. En förändring behöver ske snarast för att utvecklingen ska vara möjlig att vända.

Malmö stad står inför budgettider. Trots att stadens ekonomi till stor del är finansierad av staten och andra kommuner, via riktade bidrag och det kommunala utjämningsstödet, är det ytterst osäkert att det rödgröna styret kommer föreslå en skattehöjning för stadens invånare. Bortsett från 1985-88 och 1991-94 har Socialdemokraterna alltid varit det styrande partiet i Malmö, således finns det ingen annan att skylla på för hur situationen ser ut, än på det Socialdemokratiska arbetarepartiet.

För att göra det hela enkelt för er läsare kommer jag lista upp ett ex antal statistik och fakta som visar precis hur situationen i Malmö verkligen ser ut.

 

Arbetslösheten
Trots att antalet arbetstillfällen i Malmö, sett till den arbetsföra befolkningen, är 125 %, har Malmö inte lyckats komma tillrätta med sin höga arbetslöshet som idag är tredje högst i landet. Arbeten finns, men de som arbetar i Malmö väljer att bo någon annan stans. Den styrande minoriteten väljer att beskriva denna situation som att vi har en ”arbetsbrist”, jag menar att situationen bör kallas för en missmatchning på arbetsmarknaden där stadens invånares utbildningsnivå inte matchar de arbeten som stadens näringsliv efterfrågar. Detta är i sin tur kopplat till en misslyckad utbildningspolitik, samt att man inte lyckats bygga bostäder där de som arbetar i Malmö vill bo. När IKEA flyttar sina kontor till Malmö tack vare stadens stora ”mångfald” väljer de som arbetar på IKEA att bo utanför staden av samma anledning.

skarmavbild-2016-10-17-kl-09-50-31

skarmavbild-2016-10-17-kl-11-50-28
Arbetslöshet inom olika grupper. Källa: GYVF-2015-3394 Halvårsanalys arbetsmarknadsstatistik

 

Skuldsättning
Malmö kommuns skuldsättning ökar för varje år som går, anledningen är att staden behöver göra stora investeringar som vi inte har råd med. Nettolåneskulden får högst uppgå till 30 % av skatter och generella bidrag, det ser den ut att göra om åtta år, d.v.s. år 2024. Hur staden ska ha råd med kommande investeringar efter 2024 är oklart, om staden kommer behöva öka sin nettolåneskuld över de 30 % som taket idag ligger på är också oklart. Att det är den långsiktiga skuldsättningen som ökar gör det hela än mer oroande.


skarmavbild-2016-10-17-kl-10-06-55
Källa: Budgetberedning 2017 bildspel – Malmö stad

skuldsattningsgrad-sid-21
Källa: Malmö stad årsredovisning 2015

 

Soliditet och nettoskuld
Soliditeten visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som finansierats med eget kapital, denna är ständigt minskande. Vad som däremot inte minskar är den rändebärande nettoskulden, den är ständigt ökande och ser ut att öka med ytterligare 100 miljoner kronor 2016.

skarmavbild-2016-10-17-kl-11-01-22

skarmavbild-2016-10-17-kl-11-03-03
Källa: Delårsrapport januari-april 2016

 

Statsbidrag och utjämning till kommunen
För att Malmö kommuns ekonomi överhuvudtaget ska gå runt är staden beroende av det kommunala utjämningsstödet. Detta stöd till Malmö ökar i en rusande fart och var 2015 uppe i hela 14.639 kr per invånare i Malmö, det innebär att sett till Malmös befolkning får staden knappt fem miljarder kronor från staten och andra kommuner för att finansiera sina kostnader.

skarmavbild-2016-10-17-kl-11-27-47

 

Demografi
Inrikes flyttnetto var negativt 2015. Med andra ord: fler flyttar ut från Malmö till andra kommuner än som flyttar in. Malmös befolkning beräknas växa med 60.000 invånare de kommande 10 åren och befolkningsökningen beror till största del på invandring. Med tanke på missmatchningen på Malmös arbetsmarknad och de invånare som jobbar i Malmö, men hellre bor utanför, är dessa siffror något som bör oroa den styrande minoriteten i Malmö.

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-16-10

 

Ökade kostnader för hemlöshet
Den styrande minoriteten har flera gånger slagit sig för bröstet och glädjande visat att antalet hotellnätter ökar i Malmö, turismen blomstrar! Eller? Sanningen är att antalet hotellnätter i Malmö ökade starkt 2015 och varit ökande under en längre tid, men handlar detta om turism? Förmodligen inte. Sanningen är att det finns en tydlig korrelation mellan kostnader för hemlöshet och de ökade antalet hotellnätterna. När vi pratar om hemlöshetskostnader i Malmö pratar vi inte om den svenska A-lagaren som saknar bostad. I dessa kostnader döljer sig istället priset för de nyanlända till Malmö som ännu inte fått bostad av kommunen, dessa människor får bo bland annat på stadens hotell. Visst är det snyggt av de rödgröna att slå sig på bröstet för fler hotellnätter i Malmö, samtidigt som det är stadens skattebetalare som står för kalaset?

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-29-28

 

Försörjningsstöd
Även år 2016 spräcktes stadens budget för ekonomiskt bistånd och ser i år för första gången ut att landa på en miljard kronor. Det största problemet för Malmös del är att över 50 % av stadens mottagare av ekonomiskt bistånd varit beroende av detta bidrag i över 3 år. Dessutom går staden extra långt och erbjuder ekonomiskt bistånd till personer som befinner sig i landet olagligt, hela 257 personer som befinner sig i landet illegalt fick ekonomiskt bistånd i april-maj 2016.

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-51-31
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Källa: Budgetberedningen bildspel 2017 – Malmö stad

 

Personalomsättning
Den dåliga arbetsmiljön visar sig i Malmö kommuns siffror för personalomsättningen. För år 2016 närmar den sig hela 9 %. Hela 15 % av stadens grundskolelärare har hittills slutat under 2016 och lika stora är siffrorna bland stadens socialsekreterare. Värst är det bland skolsköterskor där personalomsättningen ligger på hela 18 %.

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-43-45

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-43-54

 

Sjukfrånvaro
På grund av den dåliga arbetsmiljön är även sjukfrånvaron i Malmö ständigt ökande, 2016 landar den på strax under 7 %.

skarmavbild-2016-10-17-kl-10-40-00

Jag brukar ibland skämtsamt säga att det enklaste jobbet i världen, det är att vara socialdemokratisk politiker i Malmö. För oavsett hur de än missköter stadens finanser, hur mycket bilar som eldas upp eller hur många människor som skjuts får de ändå nytt förtroende vart fjärde år.

Som oppositionspolitiker är det vår uppgift att granska och sätta press på den styrande makten i Malmö, väljarna har gett oss detta mandat att agera i opposition mot de rödgröna. När vi idag inte har något reelt inflytande i Malmö, då vi saknar en vågmästarposition, röstas våra förslag till förbättringar slentrialmässigt ner av de styrande.

Ni som läser detta få gärna hjälpa till att sprida ordet om hur situationen i Malmö verkligen ser ut. Staden behöver snarast en förändring om utveckligen ska vändas åt rätt håll!

 

Pontus Andersson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner