Situation Malmö

Här har ni er artikel, Sydsvenskan

Här har ni er artikel, Sydsvenskan
mars 01
11:28 2016

Idag slår Sydsvenskan på stort och rapporterar gladeligen om att Malmö stad minsann går en halv miljard plus i årsredovisningen för 2015. Pontus Andersson har tittat närmare på årsredovisningen hjälpt Sydsvenskan med sitt journalistiska arbete – att granska de styrande.

Journalisternas uppdrag är att granska makten. De ska ställa de styrande till svars med frågorna vad?var?när?vem?, hur? och varför? Detta borde vara självklart även för Sydsvenskans medarbetare. Istället för det självklara har tidningen idag valt att stryka makten medhårs när de rapporterar om kommunens resultat för 2015. När Malmös största tidning helt struntat i att på djupet och granska den styrande rödgröna minoriteten har jag istället tagit på mig ansvaret att göra detta.

Fortsättning följer.

Till att börja med ska kommunfullmäktige så sent som på torsdag fatta beslut om fördelning av ett extra bidrag från staten på 380 miljoner kronor till nämnder och stadsområden som totalt äskade på 547 miljoner för att klara sina utlöpande kostnader. Utöver detta generösa bidrag fick Malmö kommun förra året kommunalt utjämningsstöd på 4,4 miljarder för att kunna bära sina egna kostnader. Bidrag från staten motsvarar 23% av Malmös totala intäkter. Detta kunde Sydsvenskan läsa om på sidan 9.

Kommunens intäkter sidan 9

Ekonomin i Malmö blomstrar enligt Sydsvenskan. Om journalisterna orkat bläddrat ner till sidan 21 och 22 hade de dock sett några betydligt mer dystra siffror. Soliditeten minskar, skuldsättningsgraden ökar och den räntebärande nettoskulden ökar.

Soliditet sid 21

Skuldsättningsgrad sid 21

Räntebärande nettoskuld sid 22

Malmös stads anställda mår inte bra. Sjukfrånvaron ökar för varje år och personalomsättningen är enorm. På sidan 26 hade Sydsvenskan kunnat läsa om att personalomsättningen ökade från 8,7% till 11% under 2015. Yrkesgrupper med hög personalomsättning under året var bland andra socialsekreterare (20,6 %), behandlingsassistenter/socialpedagoger (17,5 %) och lärare grundskola senare år (14,8 %).

Sjukfrånvaro sid 26

En av Malmös största budgetposter gäller hemlöshet och försörjningsstöd. Kostnaderna för hemlöshet handlar främst om personer som nyss kommit till Sverige som ännu inte fått någon bostad och kostnaderna för försörjningsstöd är högst i Sverige per person efter Södertälje. Dessa kostnader ökade från 1177 miljoner till 1220 miljoner, detta kunde Sydsvenskan läsa om på sidan 47 och 49.

Hemlöshet sid 47

Socialbidrag sid 49

Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), sade i en debattartikel i Sydsvenskan den 4:e januari att Malmö behöver hela 26 nya skolor och 1200 nya lärare de närmsta 4 åren. I den reviderade budgeten som kommunfullmäktige ska besluta om på torsdag får för- och grundskolan endast 129 miljoner extra vilket är mil ifrån vad som krävs för att ens vara i närheten av att klara av situationen som uppstått.

I samma debattartikel av kommunstyrelsens ordförande nämner Jammeh även att det enligt den senaste befolkningsprognosen behöver byggas 4000 bostäder om året i Malmö. Den reviderade budgeten tar även upp just denna problematik, under rubriken ”Krafttag för fler bostäder” har stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden fått ett bidrag på ynka 6,5 miljoner kronor för att snabba på bostadsplaneringen.

Journalisternas uppdrag ska vara att granska makten. I detta fall anser jag att Sydsvenskan totalt misslyckats med sitt uppdrag då deras artikel snarare framstår som en ”halleluja-artikel” om hur bra Malmös ekonomi påstås vara. Det är en stor önskan från mig att Sydsvenskan ska ta sitt journalistiska uppdrag på allvar och granskar de som styr staden, snarare än att vara en propagandakanal för den styrande minoriteten i Malmö.

Skärpning Sydsvenskan.

 

Pontus Andersson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner