Situation Malmö

Här ligger en hund begraven

Här ligger en hund begraven
februari 04
12:24 2016

Ilvars Hansson redovisar hur regeringens beslut om att avvisa/utvisa 80 000 asylsökande är inget mer än ett sätt att lura väljarna.

Egentligen så skall ”Situation Malmö” beröra händelser i Malmö stad. Det som dagligen händer runt omkring oss påverkar emellertid Malmö stad och dess möjligheter att fungera som Skånes motor och då behöver man belysa olika infallsvinklar, särskilt sådana som kan komma att beröra Malmö stads ekonomi.

Anta att kommunutjämningsbidraget måste minskas, på grund av att pengarna helt enkelt inte längre räcker till, då hamnar Malmö i ett ytterst prekärt läge. Då kan vi inte längre leverera service till Malmöborna och de som troget betalar sin skatt. Alternativet blir då höjd skatt med allt vad detta innebär för bevarandet av skattebetalande Malmöbor.

Drygt 160 000 asylsökande kom till Sverige efter en hektisk höst som fick avslutas med en dokument- och inresekontroll vid våra gränser. En stor del av dessa asylsökande kom via Malmö. Nu vill Regeringen att 80 000 skall avvisas/utvisas, vilket naturligtvis är bra.

Varför har man plötsligt tagit detta beslut? Vill man visa att man har förstått problematiken och att man för väljarna vill visa att man tar samhällsansvar? Jag tror inte det. Jag misstänker starkt att här ligger inte en hund begraven utan en hel kennel, särskilt som Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte har protesterat kraftigare. Varför tror jag som jag gör?

Varje myndighetsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Tänk er 80 000 avslagsbeslut som skall överklagas. Hur klarar domstolarna detta? Låt oss göra en överslagsberäkning. Vi har 12 st Förvaltningsrätter i Sverige. Låt oss anta att varje mål tar ca 4 timmar när det väl når domstolen för domslut. Det finns även andra mål som domstolen har att behandla om så låt oss återigen anta att varje domstol avsätter två domsalar per enhet som arbetar 5 dagar i veckan under årets 52 veckor, utan att minska ner vid semestrar och helgtider, då får vi att antalet ärenden som kan behandlas under ett år till 12x4x5x52 = 12 480 ärenden.

Endast 15,6 % av det totala antalet tänkta ärenden under ett år kan genomföras. Omräknat så skulle det ta 6,4 år innan alla har fått sina ärenden prövade en gång. Inte ens 50 % av de klagande skulle ha fått sina ärenden prövade inom 3 år. Men vad händer dessförinnan?

Migrationsverket måste göra en utredning och man skall där träffa den sökande med tolk för att bedöma om rätten till asyl finns. Migrationsverket anställer mer personal och får kontinuerligt nya resurstilldelningar, tilldelningar som andra delar av samhället bara kan titta i månen efter. Problemen löses inte omedelbart eftersom personal måste utbildas. Ny personal begår fel som i sig kan ge upphov till överklaganden. Nya utredningar, nya kostnader, ny belastning för skattebetalarna och förvaltningssystemet.

När det gäller Förvaltningsrättens kostnader för varje klient som får sin sak prövad, så kan man genom en försiktig uppskattning komma fram till, att den direkta kostnaden inkl. jurister, sakkunniga, tolkar, sekreterare samt domare och nämndemän hamnar mellan 22- och 25 tusen kronor per mål. Pengar som vi skattebetalare står för.

Kostnaden kan alltså hamna på cirka 2 miljarder kr extra för att hantera alla överklaganden. Det tillkommer 300 miljoner kr extra per år bara i rättegångskostnader. Till detta kommer allt annat som domstolarna behöver för att allt skall fungera dvs. servicepersonal.

Antar man nu att Migrationsverkets extrakostnader i samband med alla överklaganden, uppgår till samma belopp som domstolskostnaderna, dvs. 300 miljoner kr. då töms statskassan på 600 miljoner kr ytterligare i extra administrativa kostnader.

Under tiden som asylsökarna väntar på att deras mål skall komma upp så tvingas vi försörja dem. Kostnaderna för detta, om man räknar lågt enligt Bert Karlsson-metoden, kostar 350 kr per person och dag, totalt en kostnad på 10 miljarder kr per år.

De sammanlagda totaltkostnaderna ger samhället merkostnader om minst 10,6 miljarder kr per år under förutsättning att inga ytterligare överklaganden sker. Till detta kommer övriga kostnader som polis, militär, sjuk-och tandvård och övrigt domstolsväsen. Total minst 62 miljarder kr på en 6-årsperiod. Tar vi och lägger till kostnaderna för dem som får stanna så får vi minst lika stora kostnader därtill.

Dessa pengar skulle kunna användas på ett bättre sätt, t.ex. till att ge våra äldre den vård de en gång har betalat för eller att åter bygga upp vårt försvar. Eller så kan man tänka på flyktingarna i närområdet och avsätta någon miljard till UNHCR för att på så sätt minska asyltrycket i Sverige. Vi vill att vårt samhälle skall vara rättssäkert och det innebär att om en myndighet har tagit ett beslut så kan detta beslut överklagas om man är missnöjd med beslutet.

Med hänvisning till min beskrivning av situationen, bedömer jag att vårt samhällssystem inte på ett rättssäkert sätt kommer att kunna hantera den uppkomna situationen och därför kommer den föreslagna avvisningen om 80 000 personer inte heller kunna verkställas, vilket alla de inblandade från 7-klövern antagligen redan är fullt medvetna om.

Vi har helt enkelt inte personella resurser för genomförandet av utvisningar/avvisningar och av den anledningen vågar jag påstå att här är en hel Kennel begraven med syfte att lugna flyende väljare. Genom att påstå att man gör någonting, när man i själva verket bedriver en egoistiskt naiv och direkt Sverigefientlig partitaktik, mörkar man allvaret som Sverige står inför.

Klockan har slagit 12.00 , vi måste stänga gränsen på riktigt innan klockan gått ytterligare ett varv. En enkel flygbiljett hem för 80 000 personer à 5000 kr kostar 400 miljoner. Etableringsstöd om 20 000 kr per person som frivilligt reser tillbaka till hemlandet kostar 1,6 miljarder. Precis den summa som den utökande domstols- och migrationshanteringen kostar. Det är billigare att förebygga och få en besparing på minst 60 miljarder kr samtidigt som vi får resurser till att hjälpa på plats.

Frank Sinatra är känd för låten ”My way”

I Sverige krävs det ett annat nytt tankesätt, ”Our way” det vill säga SD-vägen!

 

Ilvars Hansson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner