Situation Malmö

Hårda ord mot MP från bostadsrättsförening

Hårda ord mot MP från bostadsrättsförening
februari 25
08:29 2016

Karolina Skogs (MP) planer för Holma och Kroksbäck möter hårt motstånd från en bostadsrättsförening som är djupt kritisk till de senaste årens förslumning av Malmö.

En av HSB:s bostadsrättsföreningar, brf Kroksbäck, har uttalat sig mycket kritisk till de rödgröna partiernas planprogram för Holma och Kroksbäck. Bostadsrättsföreningen har skickat ett brev till stadsbyggnadsnämndens ledamöter där de både uttrycker kritik mot att de inte fått någon förhandsinformation om planprogrammet och att stadsbyggnadsnämndens ordförande Karolina Skog(MP) i media svartmålat motståndare till planprogrammet. I en intervju sa Skog följande om villaägare i Djupadal som oroas över planerna:

“Att villaägare är oroliga är inget jag tar hänsyn till. Vi låter oss inte styras av rädsla. Rädslan finns därför att det finns en gräns. Om vi tar denna rädsla på allvar och låter den styra vårt arbete så bekräftar vi denna rädsla.”

I ett yttrande till stadsbyggnadsnämnden skriver brf Kroksbäck följande:

“I föreliggande planförslag talas det vackert om samråd och information. Vi kan då konstatera att hela planförslaget tillkommit långt över våra huvuden. Något direkt samråd har inte skett med vår förening. Det är minst sagt märkligt att en förening, som existerat i 50 år, inte är involverad i en sådan här omfattande plan.”

Dessutom menar brf Kroksbäck att Karolina Skogs svartmålning av planprogrammets kritiker i media, har förstört förutsättningarna för en dialog.

I yttrandet till stadsbyggnadsnämnden så beskriver brf Kroksbäck hyreshusområdet som ett problemområde och menar att bara bygga nytt och inte först lösa alla sociala problem kan resultera i att området kan förfalla och på sikt bli ett getto. Bostadsrättsföreningen menar också att ingen skulle vilja flytta till bostäder i ett område som har stora sociala problem.

Kritiken mot de rödgröna partierna är hård i yttrandet från brf Kroksbäck:

“För ett obestämt antal år sedan så talades det mycket om problemen på Rosengård. Det talas fortfarande om problemen där. Men med åren har antalet problemområden i Malmö snarare vuxit än reducerats. Från att åtminstone mest ha varit Rosengård så har andra områden tillkommit såsom Lindängen, Kroksbäck, Holma, Bellevuegården och inte minst Seved. För att nämna några. Trots satsningar så har problemen inte lösts. Så kommer det inte heller att bli i Kroksbäck med föreliggande förslag.”

Bostadsrättsföreningen avslutar sitt yttrande till stadsbyggnadsnämnden med ett löfte att “med alla till buds stående medel att kämpa mot planen”. Om planprogrammet förverkligas så menar brf Kroksbäck att de kommer avskärma hela sitt område från kringliggande område.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner