Situation Malmö

Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar

Hemlösa barnfamiljer i Malmö ökar
juni 11
08:05 2018

Andelen hemlösa kvinnor i Malmö har ökat samtidigt som en majoritet av Malmös hemlösa är födda i Asien och Afrika.

Sedan ett antal år tillbaka har den strukturella hemlösheten ökat i Malmö. Det finns flera orsaker till att människor blir strukturellt hemlösa, till exempel bristande förankring på bostadsmarknad och arbetsmarknad eller obetalda hyror.

Bild 1

Källa: Hållbarhetsrapport 2017, Malmö stad

 

Andelen av de hemlösa som är kvinnor har ökat i ett långsiktigt perspektiv, det gäller både kvinnornas andel av de strukturellt hemlösa och de socialt hemlösa. Männens andel har i motsvarande mån minskat. Skillnaden i andelen hemlösa mellan könen har minskat men när det gäller social hemlöshet är skillnaderna fortfarande stora. Det är betydligt vanligare att män är hemlösa till följd av missbruk och/eller psykisk ohälsa medan det är fler kvinnor än män som lever i hemlöshet som har barn. Vid senaste kartläggningen var kvinnornas andel av hemlösa med barn 60 procent.

Bild 2

Källa: Hållbarhetsrapport 2017, Malmö stad

 

Under tidsperioden 2009–2016 har andelen av de strukturellt hemlösa som är hushåll med barn ökat kraftigt. Andelen gifta med barn bland de strukturellt hemlösa fortsatte öka under 2017. En sannolik orsak till utvecklingen är att antalet hemlösa med kort vistelsetid i Sverige (0–3 år) har ökat mycket på senare år och att en relativt hög andel av dessa har barn.

Den största gruppen bland de hemlösa i Malmö 2017 var födda i Asien (45 procent), därefter Sverige (29 procent), övriga Europa (13 procent) och Afrika (12 procent). Andelen hemlösa som är födda i annat land än Sverige har ökat under de senaste åren medan andelen hemlösa som är födda i Sverige har minskat.

Bild 3

Källa: Hållbarhetsrapport 2017, Malmö stad

 

Vid Malmö stads senaste hemlöshetskartläggning, som genomfördes i oktober 2017, så hade Malmö 2822 hemlösa individer varav 1070 individer var barn.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner