Situation Malmö

Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare

Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare
maj 04
07:33 2016

Hemlösheten i Malmö ökar samtidigt som majoriteten av hemlösa i Malmö är födda i ett annat land än Sverige.

Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. 2015 års kartläggning genomfördes den 1 oktober. Alla kända uteliggare inkluderas i kartläggningen även om de inte har någon kontakt med socialtjänsten.

Antalet hemlösa vuxna har nästan fördubblats under åren 2005-2015 och den största ökningen har skett mellan 2013 och 2015 med totalt 360 personer. Sedan förra året är ökningen 191 personer.

Skärmavbild 2016-05-04 kl. 09.32.30

Källa: Malmö stad

Av de 1333 hemlösa vuxna personerna är 38 % kvinnor. Alla hushållstyper ökar och mest ökar antalet gifta/sambo med barn. Ensamstående utan barn är fortfarande den största gruppen med 851 personer, en ökning med 45 sedan förra året.

672 personer är svenska medborgare medan 661 har annat medborgarskap. 885 personer, 66 % av de vuxna hemlösa är födda i ett annat land än Sverige. Förra året var 699 personer, 61 %, födda i ett annat land. Av de som är födda i ett annat land har 230 varit i Sverige mellan 1-3 år och 168 har varit här kortare tid än 1 år.

I förra årets kartläggning ökade antalet barn till 467, en ökning med 138 jämfört med året innan. Även i år ökar antalet barn med totalt 208 till 675. Alla ålderskategorierna bland barn ökar och den yngsta gruppen, 0-6 år, ökar mest med 105 till 317 barn och liksom tidigare år är den åldersgruppen störst. Barnen som är 7-12 år ökar med 82 till 225 och de äldsta barnen 13-18 år ökar med 21 till 133. Av de 675 barnen levde 335 i familjer med förssörjningsstöd och av dem var 300 födda i ett annat land än Sverige. 166 barn levde i familjer med etableringsersättning.

Skärmavbild 2016-05-04 kl. 09.32.41

Källa: Malmö stad

998 personer är hemlösa till följd av bristande förankring på bostadsmarknaden. Det innebär att de har svårt att konkurrera på den reguljära bostadsmarknaden och en bidragande anledning är att de ofta inte har några tidigare boendereferenser.

Liksom tidigare år har de flesta hemlösa försörjningsstöd och den gruppen ökar med 93 personer till 757. Den inkomstkategori som ökar mest är de som har etableringsersättning som är 101 fler än förra året och nu är den näst största gruppen med totalt 192 personer. Tredje största grupp är de som har annan ersättning än pension från försäkringskassan och de ökar med 35 personer till 181.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner