Situation Malmö

Hemlösheten tränger undan utsatta

Hemlösheten tränger undan utsatta
april 09
12:43 2018

Den strukturella hemlösheten i Malmö leder till att hushåll i ekonomisk utsatthet trängs undan och har svårare att få en egen bostad.

Antalet hemlösa har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick i oktober 2017 till 1752 kvinnor och män (12 fler jämfört med 2016) och 1070 flickor och pojkar (183 fler jämfört med 2016). Under 2017 har ökningen av antalet vuxna i hemlöshet avtagit medan antalet barn har fortsatt att öka. Av de vuxna beräknas 69 procent tillhöra gruppen strukturellt hemlösa vars problem i huvudsak är att de saknar egen bostad. Ökningen har lett till att Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar fler hemlösa tillfälligt boende i form av hotell, vandrarhem eller liknande, vilket ökar kostnaderna.

Bostadsbristen och det ökande antalet strukturellt hemlösa har lett till att hushåll i ekonomisk utsatthet samt särskilt utsatta personer med komplexa behov trängs undan och får allt svårare att få en egen bostad.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner