Situation Malmö

Hemtjänst i Malmö inte lika bra som riket

Hemtjänst i Malmö inte lika bra som riket
augusti 11
08:21 2016

Socialstyrelsens nationella brukarundersökning visar att Malmö stads brukare inte är lika nöjda i flera frågor som brukarna i resten av landet.

Socialstyrelsen har genomfört den nationella brukarundersökningen i hela landet. Undersökningen 2015 är den tredje totalundersökningen d.v.s. då samtliga personer i hela landet med insatser, gavs möjlighet att svara på en enkät.

Resultat för hemtjänsten i Malmö är att 82 % är mycket eller ganska nöjda, medel i riket var 89 %. Högst andel nöjda brukare bland stadsområdena i Malmö har Söder med 86 %, en höjning med en procentenhet, och lägst andel nöjda har stadsområde Norr med 80 %.

Helhetsbetyget för Malmös äldreboende var att 81 % var mycket eller ganska nöjda. Medel i riket var 82 %, en sänkning med 1 procentenhet. Högst andel nöjda brukare i Malmö hade stadsområde Väster med 87 % nöjda, en höjning med 3 procentenheter, lägst andel nöjda hade Innerstaden med 76 %.

På frågan om personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål så svarade 78 % i Malmö “ja alltid”, eller “oftast” medan samma siffra var 87 % i riket. Däremot var en större andel brukare i Malmö (61 %) nöjda med möjligheterna att komma utomhus jämfört med riket (58 %).

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner