Situation Malmö

Hög arbetsbelastning för lärarna i Malmö

Hög arbetsbelastning för lärarna i Malmö
augusti 29
08:19 2016

Lärarna i Malmö anser att de gör ett meningsfullt arbete men att arbetsbelastningen är för hög.

Lärarförbundet har under våren 2016 frågat lärare inom grund- och gymnasieskolan om hur de upplever sin arbetssituation. 92 procent av lärarna i Malmö tycker att deras arbete är meningsfullt i ganska eller mycket stor uträckning. Däremot anser 86 procent av lärarna i Malmö att deras arbetsbelastning är för hög.

De områden lärarna i Malmö framförallt vill se över för att minska arbetsbelastningen är administration/dokumentation(77%), extra anpassning av elevernas undervisning och hantering av särskilt stöd(43%) samt elevgruppernas storlek(42%).

86 procent av lärarna i Malmö svarar att de är legitimerade lärare och 71 procent undervisar bara i ämnen de är behöriga i. 50 procent av de som har satt betyg eller kommer att sätta betyg med obehörig lärare anser att de fått ganska eller mycket dåliga förutsättningar av sin arbetsgivare för att kunna göra detta på ett rättssäkert sätt.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner