Situation Malmö

Högre risk för kriminalitet bland ensamkommande

Högre risk för kriminalitet bland ensamkommande
april 09
12:44 2018

Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver i sin budgetskrivelse till Malmös kommunstyrelse att det finns en större risk att ensamkommande barn rekryteras av kriminella.

Socialtjänsten i Malmö stad har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som rör barn och unga. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta. Den största ökningen rör bristande omsorg och även barn i riskmiljö, hot och våld i familjen och misstänkt kriminalitet. Ökningen bedöms bero på att befolkningen i Malmö, i synnerhet barn och unga, ökar och att det inkommer fler orosanmälningar från skolan jämfört med tidigare.

De nyanlända barn och ungdomar som har kommit till Malmö under de senaste åren har ett fortsatt stort behov av socialtjänstens insatser, enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden. Ensamkommande barn är en riskgrupp då de ofta har svåra erfarenheter från tiden före och under flykten. De har en högre risk för till exempel psykisk ohälsa, missbruk och rekrytering till kriminalitet, enligt Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner